дсту 3119-96 білизна постільна загальні технічні умови

дсту 3119-96 білизна постільна загальні технічні умови

ДСТУ (Державний Стандарт України). Шифр документа. 3399-96. Розробник. Український науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування.  ДСТУ 3020-95 Апарати комутаційні низьковольтні. Загальні технічні умови (ГОСТ 12434-93). Інші нормативні документи не посилаються на даний документ. Документ відповідає офіційному тексту. З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»). Державний стандарт україни. ДСТУ 3399-96 (ГОСТ 14695-97). Підстанції трансформаторні комплектні потужністю від 25 до 2500 кв • а на напругу до 10 кв. Загальні технічні умови. ДСТУ 3119-95. Назва Про затвердження Порядку здійснення контролю за якістю речового майна, що постачається для потреб Збройних Сил України. Білизна постільна. ДСТУ En 12127:2009. ДСТУ ГОСТ 30157.0. ДСТУ 4057-2001 ДСТУ ГОСТ 30157.1:2003. ДСТУ En iso 13934-1:2018 (en iso 13934-1:2013, IDT; iso 13934-1:2013, IDT) ДСТУ iso 9237:2003. Матеріали текстильні. ДСТУ 3339—96. ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКИ Загальні технічні вимоги. ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ Общие технические требования. HEAT METERS Principal technical requiments.  Стандарт придатний для цілей сертифікації. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання на такі стандарти і нормативні доку менти: ДСТУ 2465—94 Сумісність технічних засобів електромагнітна Стійкість до магнітних полів частоти мережі.

Технічні вимоги і методи випробувань. ДСТУ 2625—94 Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до загасаючого змінного магнітного поля. ДСТУ 4269:2003. ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних. і управляючих систем» (ДП НДІ «Система»).  ІІІ Загальне технічне устатковання. 15 Аварійне освітлення (ліхтарі, акумулятори) або централізоване аварійне енергопостачання. о.  Постільна білизна в доброму стані, незношена, без пошкоджень, з натуральних або натурально-штучних тканин: може бути однотонна або з малюнком, біла або кольорова, картата або у смужку. Оснащення санвузлів повинно мати естетичний вигляд, стіни і підлога покриті водонепроникним матеріалом і зроблені якісно, без видимих недоліків. Національний стандарт україни.

Цукор білий.

Технічні умови. ДСТУ 4623:2006. Видання офіційне.  Умови тривалого зберігання ДСТУ 4323:2004 Цукор. Методи визначення мікробіологічних показників ДСТУ 4327:2004 Коренеплоди цукрових буряків для промислового переробляння. Технічні умови ДСТУ1) Цукор-сирець тростинний. Технічні умови постачання. 1) На розгляді. Видання офіційне. ДСТУ 2630-94 Технологічні процеси в кондитерській промисловості. Терміни та визначення.  ДСТУ 3099-95 Спирт етиловий ректифікований із меляси високоякісний. Технічні умови ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна. ДСТУ 3662-97 Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі (в частині вимог до молока для дитячого харчування). ДСТУ Б.2.1-2-96 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Класифікація, скачати pdf, doc безкоштовно, без реєстрації на сайті.  ДСТУ Б.2.1-2-96. Оцініть статтю.

(1 голосів, середній: 5,00 out of 5). Loading Сподобалась стаття? Поділись: ← ДСТУ Б.2.1-4-96. ДСТУ 3760-98. 4. Государственный стандарт украины. ДСТУ 3760-98.  ROLLED PRODUCTS FOR REINFORCEMENT OF FERROCONCRETE STRUCTURES General specifications.

Дата введения 1999-01-01.  Диаметр оправки 30 40 50 60 96 160 200 320 400.

Диаметры оправки для арматурного проката диаметрами 5,5, 14,0, 18,0, 22,0, 28,0, 35,0 мм, а также для арматурного проката класса А600 всех диаметров должны быть со-гласованы с потребителем. ПРИЛОЖЕНИЕ Е (справочное). Мило туалетне тверде. ДСТУ 4537:2006. Видання офіційне.  Технічні умови ДСТУ ГОСТ 15846–2003 Продукція, що постачається до районів Далекої Півночі та прирівня-них до них місцевостей. Пакування, маркування, транспортування та зберігання ГОСТ 12.1.003–83 ССБТ Шум. Общие требования безопасности (Шум. Одяг пожежника захисний. Загальні технічні вимоги та методи випробовування. (iso 11613:1999, neq, en 469:1995, neq) ДСТУ 4366:200Видання офіційне.  Цей стандарт поширюється на захисний одяг пожежника загального призначення та тепло­ захисний одяг пожежника загального типу, використовувані як засоби індивідуального захисту людини під час гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних робіт, і встановлює загальні технічні вимоги до них та методи випробовувань. ДСТУ 4269:2003 національний стандарт україни.

Послуги туристичні класифікація готелів. Услуги туристические классификация гостиниц.  Готель потрібно розміщувати у сприятливих екологічних умовах. Проектуючи нові та реконструюючи наявні готелі, треба передбачати устатковання для задоволення потреб інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами ДБН В 2.2-9 та розділу 6 цього стандарту. Під новими готелями розуміють готелі, окремі корпуси, уведені в експлуатацію або реконструйовані після надання чинності цьому стандарту. 4.4.7 У готелі потрібно створювати всі необхідні умови для особистої гігієни, харчування і відпочинку персоналу.

ДСТУ 3119-95 ДСТУ 4520:2006 Комбайни шахтні прохідницькі зі стріловидним виконавчим органом. ДСТУ 8005:2015 Прянощі. Імбир. Технічні умови.  Методи визначення фітовірусологічного статусу садивного матеріалу кущових ягідних культур.

ДСТУ 3355-96 Продукція сільськогосподарська рослинна. Методи відбору проб у процесі карантинного огляду та експертизи. ДСТУ 5084:2008 Методи обстежування та відбирання проб для виявлення ризоманії буряків. Загальні технічні умови ДСТУ ISO 6888-1:2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод підраховування коагулазо-позитивних стафіло-коків (Staphylococcus aureus та інших видів).

Частина 1. Метод з використову-ванням агарового середовища Беард-Паркера (ІSO 6888-1:1999, ІDT).  Загальні технічні умови). ГОСТ 13513-86 Ящики из гофрированного картона для продукции мясной и молочной промышленности (Ящики з гофрованого картону для продукції м’ясної та молочної промисловості). ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів) ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия (Стрічка клейова на паперовій основі. Соняшник. ДСТУ 7011:2009. Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ. 2010. ПЕРЕДМОВА.

1 РОЗРОБЛЕНО: Дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії «Хліб України» «Київський інсти-тут хлібопродуктів»; Інститут рослинництва імЯ. Юр’єва УААН; Український інститут експертизи сор-тів рослин. Держспоживстандарт України, 2013р. Код УКНД 55.160, 20с.  57. ДСТУ ІЕС 60454-3-9:2007 Стрічки липкі електроізоляційні. Частина 3. Технічні умови на окремі матеріали. Розділ 9. Стричкі з целюлозно-ацетатних тканин з гумовим термореактивним адгезивом. (ІЕС 60454-3-9:1998, IDT).

ДСТУ 4268:2003 Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги.

ДСТУ 4094-2002 Послуги перукарень. Загальні вимоги.  4.1 Класифікацію готелів та аналогічних засобів розміщування (далі за текстом для цілей цього стандарту — готелі) за категоріями здійснюють згідно із загальною характеристикою готелю, яку визначають комплексом вимог до: — матеріально-технічної оснащеності  4.3 Можуть бути відхили від вимогдо матеріально-технічної оснащеності готелів та пере-­ ліку надаваних в них послуг, якщо будинок готелю відноситься до пам’яток історії чи архітектури, за виконання таких умов  Замінювання постільної білизни 1) один раз на три дні або за бажанням гостя; 2) щоденно або за бажанням гостя. о. Меліорант комплексної дії для легких грунтів.

Загальні технічні вимоги Добрива, вапнувальні матеріали та меліоранти ґрунту. Словник термінів. Загальні терміни (EN 12944-1:1999, IDT) Меліоранти ґрунту та середовища росту. Визначення рН (EN. 13037:1999, IDT) Меліоранти ґрунту та середовища росту.  ГОСТ Р 50902-96 ГОСТ Р 51062-97. ДСТУ 2042-92 ДСТУ 2043-92.

Топливо твердое.  Технічні умови Торф кусковий паливний. 8. Терміни та визначення ДСТУ 2984–95 Засоби транспортні дорожні. Типи. Терміни та визначення ДСТУ 3333–96 Стенди роликові для перевірки гальмівних систем дорожніх транспортних засобів в умовах експлуатації.

Загальні технічні вимоги. 1) Визначення категорій КТЗ — згідно зі «Зведеною резолюцією щодо конструкції транспортних засобів» [1], див. додаток. Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Общие технические условия.

ROLLED PRODUCTS FOR REINFORCEMENT OF FERROCONCRETE STRUCTURES General specification. Чинний від 2007-10-01. 1 Сфера застосування.

Цей стандарт поширюється на прокат арматурний гладкого та періодичного профілю діаметром від 5,5 мм до 40 мм, призначений для армування звичайних і попередньо напружених залізобетонних конструкцій.

Нут. ДСТУ 6019:200ДСТУ 6019:200ПЕРЕДМОВА.  НУТ. Технические условия.  Терміни та визначення ДСТУ 3355–96 Продукція сільськогосподарська рослинна. Методи відбору проб у процесі каран-тинного огляду та експертизи ДСТУ ISO 6639-1:2007 Зернові і бобові. Виявлення прихованого заселення комахами.  6 загальні технічні вимоги. 6.1 Нут, що постачають для продовольчих потреб, повинен бути І типу і відповідати вимогам, за-значеним у таблиці 2. Таблиця 2. ДСТУ 4505:2005 національний стандарт україни. Кекси. КЕКСЫ CAKES.  Загальні технічні умови ДСТУ ГОСТ 908:2006 Кислота лимонна харчова моногідрат. Технічні умови ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

якз дрища стати качко за инеділю у сільських умовах

творы беларускіх пісьменнікаў пра сапраўднае сяброўства 3 клас чытаць гэта якія водзывы

плейлисты m3u