тестове завдання 4 основні класи неорганічних сполук 8 клас

тестове завдання 4 основні класи неорганічних сполук 8 клас

Home 8 клас 4.13. Узагальнення знань за темою: «Основні класи неорганічних сполук». 4.13. Друк Email. Завдання для самоконтролю. ● 533. Вкажіть назву речовини, формула якої  Тема 4. Основні класи неорганічних сполук. Тестовий контроль знань з теми «Основні класи неорганічних сполук» — Хімія — 8 клас — Лашевська Г — НУШ — Нова українська школа — Підручник — 2016.  8 клас. Лашевська. Тестовий контроль знань. 1. Лише з формул основних оксидів складається рядок. A SO3, СО2, Р2О5. Б SO3, СаО, Сr2О3.  В однакових класів, утворених різними хімічними елементами, пов’язаних взаємоперетвореннями, і відображує єдність їхнього походження. Г речовинами однакових класів, утворених одним хімічним елементом, пов’язаних взаємоперетвореннями, і відображує єдність їхнього походження. Попередня. Сторінка.

Хімія 8 клас О.Г. Ярошенко 2016. Доступні з ваших гаджетів.  ГДЗ Ярошенко (2016 рік). Тема 4. § 30. Поняття про оксиди № 5-97. § 3Склад і номенклатура основ № 6-100.  § 49. Виконання комбінованих завдань № 1-1ГДЗ. Твій клас Підготовка до занять‎ > Тема 4: Тема: Основні класи неорганічних сполук і генетичний зв’язок між ними. Актуальність теми. Хімічні елементи утворюють численні сполуки, які відрізняються за складом та властивостями.  Слід зазначити, що будь-яка класифікація неорганічних сполук не ідеальна. Наприклад, дві бінарні сполуки натрію оксид та хлорид у значній мірі відрізняються за своїми властивостями, тобто функціональними ознаками: перша належить до оксидів, друга — до солей. Гідроксиди натрію та алюмінію, до складу яких входять гідроксид-іони ОН-, також різні за властивостями. ГДЗ Хімія 8 клас О.В.

Григорович (2016). Відповіді та розв’язання. ← Повернутися до розділів. § 28. Класи неорганічних сполук № 1-10. § 29. Оксиди: фізичні властивості, поширеність та застосування. № 1-8.

» ЗАВДАННЯ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ » 8 клас » Хімія » Контрольна робота з теми «Основні класи неорганічних сполук». Контрольна робота з теми «Основні класи неорганічних сполук». Дата: 20.05.2020 12:54. Кількість переглядів: 3096. Виконати завдання контрольної роботи. І рівень. 1.Кислоти – це складні речовини, до складу яких входить… Тестові завдання з теми «Основні класи неорганічних сполук» (оксиди, кислоти) Тема: Класифікація, номенклатура та фізичні властивості оксидів. Для використання на уроках хімії у 9 класі.

Допоможуть швидко та якісно оцінити рівень засвоєння знань, виявити та проаналізувати типові помилки. Інші методичні матеріали на урок Хімія скачати Завдання для самостійних та контрольних робіт з хімії на тему “Основні класи неорганічних сполук”. Завдання, які допоможуть підготуватися до уроку з перевірки знань і вмінь учнів по темі “Основні класи неорганічних сполук”. ПІБ : Ткаченко Любов Григорівна. Посада : Вчитель хімії, біології, основ здоров’я. Місце роботи : Лісківська ЗОШ І – ІІ ступенів Менської районної ради Чернігівської області. Завантажити матеріал: — Завдання для самостійних та контрольних робіт з хімії на тему «Основні класи неорганічних сполук». Закрити. Хвилинка реклами.

Класні куточки: 512 грн. Завантаження файлу по Тестові завдання 8 клас. Тема №Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами. 1.Як називається фізична величина, що характеризується числом структурних частинок речовини у певній її порції? а) молярна маса в) кількість речовини. б) число Авогадро г) молярний об’єм. 2. Яких речовин може стосуватися поняття «кількість речовини»?  Розділ Поняття про основні класи неорганічних сполук.

Оксиди. Кислоти. 1.Вибрати ряд, де є лише кислотні оксиди. а) CO2, CaO, SO3, Fe2O3. б) CO2, NO2, NO, P2O5. в) CO2, NO2, SO3, P2O5. Оцінювання тестових завдань з теми. Завдання. Кількість балів. Час. 8 кл. 1 — 16. 0,5. 30 — 35 хв. 17 – 18. 19. Основні класи неорганічних сполукВаріант № Виберіть одну правильну відповідь. Вкажіть складові частини кислот: А атом металу та гідроксогрупа; В атоми металу і кислотного залишку; Б Гідроген і кислотний залишок III рівень Завдання 9-10 містять чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна(3 б). 9. Виберіть твердження щодо реакції взаємодії фосфор(V) оксиду масою 14,2 г з надлишком води: а) утворюється продукт реакції з кількістю речовини 0,2 моль; б) кількість речовини води, що прореагувала, — 0,1 моль; в) кількість речовини Р2О5, що вступила в реакцію, дорівнює.  22,4 л. ІVрівень отримати у вчителя ВаріантІІІ рівень Завдання 1-6 містять чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна(4 бали) Виберіть формулу лугу: а) Ве(ОН)2; б) Мg(ОН)2; в) Сu(ОН)2; г) Ва(ОН)Виберіть твердження, яке характеризує властивості цинк(ІІ) гідроксиду: а) розчиняється тільки в кислотах;б) розчиняється тільки в лугах; в). Дидактичний матеріал до уроку «Основні класи неорганічних сполук». 1.Користуючись підручником, заповнити опорну схему: Класифікація неорганічних речовин: Прості. Складні. Неорганічні речовини. «Третій зайвий». Викреслити третю речовину, яка за певною ознакою відрізняється від двох інших.  В результаті виконання завдання, клас отримує повністю заповнену таблицю. ГрупаСимвол елемента.  2.Назвати речовини за сучасною українською номенклатурою, вказати клас неорганічних сполук, до якого належить кожна речовина: H2O, N2O5, BaO, CrO3, HCl, HNO3.Скласти молекулярні формули речовин:сульфур (VI) оксид, сульфатна кислота, кальцій оксид, сульфідна кислота. Контрольна робота з теми: «Кислоти.» Хімія 8 клас. Варіант — I рівень (1 – 3 б.) Формули тільки кислот наведено в ряді: а) НСІ, Н2 SіO3, НІ; в) HNO3, NaOH, FeCl3; б) НС1, КОН, MgO; г) ZnO, CO, H2SO4. Формули тільки оксидів наведено в ряді: а) H2SO4, SO2, CuCl2; в) Р2О5, К2О, NaOH; б) MgO, W2O5, СаО; г) NaCI, NO, HNO3. 3. Чому дорівнює валентність кислотного залишку сульфатної кислоти? а) І; б) II; в) III; г) IV. 4.

Індикатор фенолфталеїн змінює свій колір у кислому середовищі: а) на фіолетовий; б) на синій  Контрольна робота з теми: «Основні класи неорганіч Експрес — тестування — Поняття про основні класи Учням на замітку ! Узагальнююча схема Початкові хімічні поняття — 7 кл. Завдання в тестовій формі різних видів розроблено за стандартами зовнішнього незалежно-го оцінювання з хімії.

Завданням передують короткі теоретичні резюме з кожної теми чи окремих питань теми. Посібник призначений для учнів 7 – 9 класів.  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК.106 Класифікація неорганічних сполук. Оксиди.106 Основи. Кислоти.109 Солі.  9 клас. Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу 118. Тема РОЗЧИНИ.122 Розчинність.122 Електролітична дисоціація. Тестові завдання. Для узагальнення знань. З курсу хімії 8 класу. Класи неорганічних сполук.

(8 кл.)  Тема: «Основні класи неорганічних сполук» Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про класифікацію, номенклатуру, фізичні та хімічні властивості оксидів, кислот, ТЕМА: Основні класи неорганічних речовин та їх вплив на екологію планети НАВЧАЛЬНА : перевірити вміння учнів встановлювати генетичний зв’язок між класами. Програми з біології та екології Біологія. 7-11 класи. Основні класи неорганічних сполук Хімія. 8 клас. Контрольна робота.

Основні класи неорганічних сполукЗавдання 1-10 мають чотири варіанти відповіді.  Хімія 8 клас Контрольна робота Хімія.

Хімія.

Завдання 1-10 мають чотири варіанти відповіді. У кожному завданні лише одна відповідь правильна. Виберіть правильну відповідь. Кожне завдання оцінюється у 0,25 бали. Загальна сума балів – 2,5. Укажіть формулу ортофосфорної кислоти. А) H2SO4 Б) H2SiO3 В) H3PO4 Г) H2COМета: актуалізувати та узагальнити знання про основні класи неорганічних речовин та їхні властивості; розвивати вміння порівнювати склад і властивості речовин, пояснювати причини їх розмаїття, встановлювати генетичний зв’язок між класами неорганічних речовин і залежність між складом, властивостями та застосуванням речовин; виховувати цікавість та уважність. Тесты для 8 класса. Тесты для 9 класса.

Тесты для 11 класса.

Для олімпійців. Новости химии.  Тест складено за матеріалами основної та додаткової сесій ЗНО 2014 року. Укажіть формулу оксиду, який реагує з водою з утворенням лугу. А BaO…………. Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали. Контрольна робота 8 клас з теми «Основні класи неорганічних сполук». Опубліковано: Ируська Зайка Вт, 2013-02-12 20:0Контрольні роботи. Розробка містить тестові завдання з хімії до першої частини теми «Основні класи неорганічних сполук». Завдання різного рівня складності, укладені за специфікацією ЗНО, які можна використовувати як поточний та тематичний контроль знань учнів 8 класу з відповідної теми нової програми (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти). Розробка містить тестові завдання з чотирьох тем, два узагальнюючі тести та контрольну роботу з даної теми. Складені тестові завдання розроблено в чотирьох варіантах. Вони дають можливість швидко перевірити рівень знань учнів про класифікац Нів з теми «Основні класи неорганічних сполук»; з’ясувати рівень засвоєння знань, умінь і навичок про класи неорганічних сполук на прикладі оксидів, основ, кислот і солей, їх фізичних і хімічних властивостей, способи одержання.  Узагальнення й систематизація знань з теми: «Основні класи неорганічних сполук» (урок-аукціон). Підготувала вчитель хімії І категорії. 54 Основні класи неорганічних сполук (завдання у тестовій формі). 58 IV Тема 3 «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів.І. Менделєєва. Будова атома»….…  Тестові завдання містять: закриті завдання з однією правильною відповіддю; закриті завдання з кількома правильними відповідями; закриті завдання на послідовність; закриті завдання на пошук відповідності; завдання відкритої форми з короткою відповіддю; завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. 5. «Повторення основних питань курсу хімії 7 класу. Тема Кількість речовини.

Розрахунки за хімічними формулами». Розробка уроку з теми «Основні класи неорганічних сполук». «Слідство ведуть знавці». (урок узагальнення знань з теми «Основні класи неорганічних сполук»). Мета.  Запишіть тему уроку «Основні класи неорганічних сполук». Відкриваємо зошити її записуємо число і тему нашого уроку. Девізом уроку стане вислів давньоримського філософа Сенеки  — навчити виконувати завдання зі складання рівнянь реакцій за схемою, удосконалювати вміння у написанні формул речовин і хімічних рівнянь, розстановці коефіцієнтів; — показати практичне значення знань про взаємозв’язок речовин для одержання нових сполук і матеріалів; розв’язувати розрахункові і експериментальні задачі. ІІІ. Контрольна робота » Основні класи неоргані Моє хоббі. Робочі будні і відпочинок. Флешмоб до Дня Соборності України. Я роблю це так Зима в Деражні. Завдання з хімі.ї 9 клас. Застосування інформаційних технологій на уроках хімії.  Контрольна робота » Основні класи неорганічних сполук». Варіант І. Укажіть рівняння реакції, що є якісною реакцією на хлоридну кислоту та її солі: a) BaCl2 + Na2CO3 = BaCO3 + 2NaCl. b) NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl. c) ZnCl2 = Na2CO3 =ZnCO3 + 2NaCl.

Укажіть ряд, у якому наведено формули сульфатів: а) CaSO4, Na2SO4, Al2(SO4)3; б) K2S; ZnS, MgS Укажіть ряд, у якому наведено формули сульфатів: а) CaSO4, Na2SO4, Al2(SO4)3; б) K2S; ZnS, MgS Підручник з хімії автора-науковця та методиста Ольги Ярошенко для підлітків-учнів 8 класу рекомендований МОН України для навчання в середній школі. Навчальний посібник надрукований 2008 році видавництвом «Освіта». практичні роботи. практична робота дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук Найбільший вибір готових шкільних презентацій! Основні класи неорганічних сполук — презентація з хімії на порталі GDZ4YOU — з нами вчитись дійсно легко, відчуй це!  Оксиди Оксиди — складні речовини, утворені двома елементами, одним із яких є Оксиген. Найважливішими класами неорганічних сполук за функціональними ознаками є оксиди, кислоти, основи, амфотерні гідроксиди, солі. Оксиди Несолетворні оксиди Солетворні оксиди. — бінарні оксигеновмісні сполуки, в яких Оксиген виявляє негативний ступінь окиснення (ЕхОy крім OF2). За хімічними властивостями оксиди поділяються на солетворні і несолетворні. — оксиди, які не здатні утворювати солі (NO, CO, SiO…) — оксиди, які в разі перебігу хімічних реакцій здатні утворювати солі. Вони поділяються на основні, кислотні та амфотерні. Основні оксиди. — оксиди, гідрати яких є основами (Na2O, CaO…). Завдання даної роботи складаються з трьох завдань. У першому завданні треба скласти формули сполук, у другому — дати назви речовинам й третє […]  Самостійна робота з теми “Оксиди, основи, кислоти, солі: їх склад, номенклатура” пропонується для учнів 8 класу з метою узагальнення й систематизації знань з теми “Основні класи неорганічних сполук” й подальшого виконання тематичної роботи. У першому завданні треба скласти формули сполук, у другому – дати назви речовинам й третє завдання – розв’язати задачу. Вікно перегляду документа. Отримати код. Вони дають можливість швидко перевірити рівень знань учнів про класифікац Мета роботи:Ознайомитися на практиці з основними класами неорганічних сполук. Дослідити їх властивості та способи отримання. Дослід 1.Отримання та властивості оксидів.  Завдання та запитання для самопідготовки. Привести графічне зображення молекул таких солей: KMnO4, Al2(SO4)3, Ca(NO3)2, Pb(HSO4)2, (CaOH)3PO4.  За назвами сполук записати їх формули: калій гідрогенсульфіт, амоній дихромат, магній ортофосфат, барій гідроксокарбонат, літій метаалюмінат, кальцій гіпохлорит, барій хлорит, калій перхлорат, магній хлорат, амоній дигідрогенортофосфат, кальцій гідроксоортофосфат, ферум (III) нітрат. Закінчити рівняння реакцій

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

якз дрища стати качко за инеділю у сільських умовах

творы беларускіх пісьменнікаў пра сапраўднае сяброўства 3 клас чытаць гэта якія водзывы

плейлисты m3u