дсту 4497 2005 мед натуральний технічні умови

дсту 4497 2005 мед натуральний технічні умови

Обґрунтовано необхідність внесення змін до ДСТУ 4497:2005 “Мед натуральний. Технічні умови” та гармонізації з міжнародними вимогами показника концентрації проліну у меді бджолиному. Мед бджолиний, пролін, ботанічне походження меду. Постановка проблеми.  в’я, соняшнику) з різних областей України.

Відбір проб меду та аналіз вмісту проліну й. інших фізико-хімічних показників здійснюва-ли згідно ДСТУ 4497:2005 “Мед натуральний. Технічні умови”. Отримані дані обробляли статистично та математично за допомогою ме-тодів варіаційної статистики з використанням програми “Microsoft Excel-15,0 із обчисленням середнього арифметичного (М), стандартної помилки (m) [9]. Мед бджолиний натуральний за ДСТУ 4497:2005 «Мед натуральний. Технічні умови».

Реквізити виробника продукції: ПП Майстренко.Ф., Україна, 66800, Одеська обл., Ширяєвський р-н, смт.  Мед квітковий натуральний по ДСТУ 4497:2005, розфасований в скляну та полімерну тару вагою 0,075 кг; 0,1 кг; 0,2 кг; 0,25 кг; 0,3 кг; 0,45 кг; 0,65 кг; 0,7 кг; 0.75 кг; 1,4 кг; 4,2 кг; 23 кг; алюміневі фляги – 50 кг; металеві бочки – 285 кг; дерев’яні бочата — 0,7 кг; 1,4 кг. Реквізити виробника продукції Технічні умови). Колір, кристалізацію меду та наявність ознак бродіння визначають візуально за денного освітлення в стакані прозорого скла, об’ємом не менше ніж 100 см3 у кожній відібраній пакувальній одиниці (табл. 1). Ознаками бродіння вважають активне піноутворення на поверхні або в масі меду, газовиділення, наявність специфічного запаху та присмаку. Смак меду визначають смакуючи його кілька грамів (табл. 2). Мед повільно притискають язиком до піднебіння.  Методика визначення масової частки води (згідно з ДСТУ 4497:2005 Мед натуральний. Технічні умови). Апаратура та матеріали: рефрактометр із ціною поділки шкали не більше ніж 1.10-3; баня водяна; термометр ртутний лабораторний до 100 °С; пробірки скляні.

[24] ДСТУ 4497:2005 Мед натуральний.

Технічні умови: затв.

наказом Держспоживстандарту України від 28 грудня 2005 р. № 379 –., 2004. – 21с. [25] ДСТУ 7007:2009 Мед штучний. наказом Держспоживстандарту України від 14 квітня 2009 р.

№ 146. –., 2009. – 9. [26] ДСТУ 4649:2006 Мед з фітодобавками. наказом Держспоживстандарту України від 4 липня 2006 р. № 191.–., 2006. – 15. На сегодняшний день украинский рынок меда является одним из наиболее перспективных из всех агропромышленных отраслей страны. Производство меда и других продуктов пчеловодства считается достаточно прибыльным, поскольку спрос на мед и продукты пчеловодства в развитых странах превышают предложения. В статье приведены результаты исследований меда различного происхождения (гречишный, подсолнечный, цветочный) из Песчанского района Винницкой области, урожая 2014 года по органолептическим и физико-химическим показателям. В результате проведенного исследования качества меда по органолептическим и физик нацІональНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ. Морозиво молочне, вершкове, пломбір. Загальні технічні умови. Мороженое молочное, сливочное, пломбир. Общие технические условия.  Технічні умови. ДСТУ 4497-2005 Мед натуральний. Технічні умови. ДСТУ 4498-2005 Патока крохмальна. ДСТУ ІSO 707: 2002 Молоко та молочні продукти. ДСТУ 4497 : 2005 Мед натуральний ДСТУ2903. ДСТУ 4498 : 2005 Патока крохмальна Технічні умови ДСТУ 4504 : 2005 Ядра бобів арахісу Загальні технічні умови ДСТУ 4525 : 2006 Кукурудза. Технічні умови.  Технічні умови ДСТУ 5005 : 2014 Жири рослинні. Еквіваленти, поліпшувачі, замінники та сурогати какао-масла ДСТУ 5028 : 2008 Яйця курячі харчові. Технічні умови ДСТУ 6067 : 2008 Масло вершкове та спреди ДСТУ 6072 : 2009 Повідло. ДСТУ 6075 : 2009 Цукати. (ДСТУ4497-2005- Мед высшего сорта – не больше 18,5% влажности; Мед первого сорта – не больше 21% влажности) [1]. В южных странах мед откачивают без перерывов, по мере заполнения сотов, так как пчелы из-за высокой влажности воздуха, не могут снизить влажность нектара до 18-20%. В та-ких условиях пчеловоды откачивают фактически жидкий нек-тар и, чтобы не допустить его неизбежного брожения, добав-ляют в бочки с нектаром хлорамфеникол.  Мед натуральний. 2. Фарамазян,.С. Пора позаботиться о чистоте меда [Текст] Угринович, Б.А. – Научно-производственный журнал «Пчеловодство» – Москва. – №9. 2008. –. 5-7. Мед натуральний “Нектар“. ДСТУ 4497:2005 «Мед натуральній.

Технічні умови». ТОВ “Нектар”. Мед натуральний “Українська зірка”. ТОВ “Українська зірка”. Мед натуральний, квітковий “Семерка”. ТОВ “Інкса”.  Згідно з ДСТУ 4497:2005 на упаковці повинна бути наведена наступна інформація: торгова марка, назва продукту, найменування підприємства, місце виготовленя, маса нетто, склад продукту, дата виготовлення, термін зберігання, енергетична цінність, штрих-код, умови зберігання, нормативний документ, номер партії або зміни, знак сертифікації.

Для досліду я відібрали три марки меду. Всі зразки вітчизняного виробництва, виготовлені за ДСТУ 4497:2005. Зразок №1 – «Нектар», №2 – «Українська зірка» і зразок №3 – «Семерка». Технічні умови ДСТУ 4497:2005 Мед натуральний. Технічні умови ДСТУ 4498:2005 Патока крохмальна. Технічні умови ДСТУ ГОСТ 8808:2003 Олія кукурудзяна. Технічні умови ДСТУ ISO 12824:2004 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин.

Горизонтальний метод визначання Salmonella ДСТУ EN 12955–2001 Продукти харчові. Визначення афлатоксину B1 та суми афлатоксинів B1, B2, G1 та G2 у зернових культурах, фруктах із твердою шкірою та похідних від них продук-тах. Засоби навчання: ДСТУ 4497:2005 Мед натуральний. ДСТУ 3127-95 Обніжжя бджолине (пилок квітковий) і його суміші. Порядок виконання роботи. 23. Завдання 1. Вивчити маркування меду (Інформаційна ідентифікація).

Ідентифікація меду, розфасованого в споживчу тару, починається з вивчення маркування. Проаналізувати інформацію, наявну на етикетці і порівняти її з вимогами ДСТУ 4497:2005 Мед натуральний. Зробіть висновок про наявність чи відсутність інформаційної фальсифікації. Результати вивчення маркування занесіть в табл. 5.1.

Показники якості меду, що змінюються за його фальсифікації шляхом внесення цукрової підкормки або прогрівання, визначали за методами, гармонізованими до міжнародних вимог [12] або ДСТУ 4497:2005 Мед натуральний. Технічні умови [5]. Результати досліджень.

За результатами дослідження проб меду після підгодівлі бджіл цукровим сиропом (ІІ група) середні значення масової частки води та відновлюючих сахарів. 170. Розділ 8. Ветеринарна фармакологія та токсикологія. не змінилися у порівнянні з медом, відібраним із сімей бджіл без підгодівлі (І група) та з нормами згідно з ДСТУ 4497:2005 (табл. Технічні умови — На заміну ДСТУ 1009-9ДСТУ 4494:2005. Електроди графітовані та ніпелі до них.

Загальні технічні умови (IEC 60239:1997, NEQ) — Вперше. ДСТУ 4498:2005. Патока крохмальна. Технічні умови — Вперше (зі скасуванням ГОСТ 5194-9б) з 1 жовтня 2006 р.: ДСТУ 4503:2005. Вироби сиркові. Загальні технічні умови — Вперше. ДСТУ 4504:2005. Ядра бобів арахісу.

ДСТУ 4505:2005.

Кекси. Загальні технічні умови — Вперше (зі скасуванням ГОСТ 15052-69). ДСТУ 4506:2005.

Картопля продовольча.  Терміни та визначення понять — Вперше.

ДСТУ 4497:2005. Мед натуральний. Технічні умови — Вперше (зі скасуванням ГОСТ 19792-87). ДСТУ 4499-1:2005. Системи кабельних коробів. ДСТУ 4497:2005 – Держспоживстандарт України, 2007р.; УКНД 65.140.10, с21. Зі скасуванням в Україні ГОСТ 19792-87 2007-01-01. ДСТУ 4529:2006 Ковбаси варені з м’яса птиці та м’яса кролів. – Держспоживстандарт України, 2007р.; УКНД 67.120.10, с19. На заміну РСТ УРСР 1839-85 2007-01-01. ДСТУ 4530:2006 Ковбаси напівкопчені з м’яса птиці. – Держспоживстандарт України, 2007р.; УКНД 67.120.10, с18. 2007-01-01. ДСТУ 4531:2006 Вироби з м’яса птиці варені, копчено- варені. – Держспоживстандарт Укра Підготовлено Відділом міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в апк міністерства аграрної політики та продовольства України Порівняльно-правовий аналіз відповідності вимог, які висуваються до меду. Скачати 74.87 Kb. Дата конвертації.  пресований мед не більше 0,5 г/100. Положення ДСТУ 4497:2005 Мед натуральний.Масова частка води: Мед вищого ґатунку – не більше 18,5% Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики: Наказ: Про затвердження національних стандартів України, зміни до національного стандарту, національних змін до міждержавних стандартів та скасування нормативних документів.  Технічні умови — На заміну ДСТУ 1009-9ДСТУ 4494:2005 ДСТУ 4498:2005 Технічні умови — Вперше (зі скасуванням ГОСТ 5194-9б) з 1 жовтня 2006 р.: ДСТУ 4503:2005 ДСТУ 4504:2005 ДСТУ 4505:2005 Національний стандарт україни. Вироби хлібобулочні здобні. ДСТУ-П 4585:2006. Видання офіційне. Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ. 2006. ПЕРЕДМОВА.  2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 23 серпня 2006 р. № 263 з 2007–07–01 до 2008–01–01. 3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 28620–90). Право власності на цей документ належить державі. Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково. на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено. Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України. ДСТУ 4487:2005. ПЕРЕДМОВА. 1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут олій та жирів (УкрНДІОЖ) і асоціація «Укроліяпром» РОЗРОБНИКИ: П. Петік, канд. техн. наук; Л. Горшкова (керівник розробки); З. Чайка; Л. Рубіна; Л. Зінченко; Т. Бевзюк.  Технічні умови ДСТУ 2450–94 Оцет спиртовий харчовий натуральний.

Технічні умови ДСТУ 3146–95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів іден-тифікації. ДСТУ 4497:2005 МЕД НАТУРАЛЬНИЙ 10/08/31, 16:14. · Нормативний документ «ДСТУ 4497:2005 МЕД НАТУРАЛЬНИЙ Технічні умови» відноситься до категорії ДСТУ №. Ви можете заваднажити його через посилання нище: Скачать ДСТУ 4497:2005 МЕД НАТУРАЛЬНИЙ Технічні умови с другого ресурса. Категория: ДСТУ № dstu. Просмотров: 6348 Загрузок: 2011 Комментарии: 6 Рейтинг: 2.4/5 |. — Оценить — Отлично Хорошо Неплохо Плохо Ужасно. ДСТУ 4466-9:2005. Національний стандарт україни. Системи газового пожежогасіння.

Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека.  1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25), Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС України (УкрНДІПБ) за участю Українського Союзу виробників протипожежної продукції та послуг (УСВППП) РОЗРОБНИКИ:. Орел, канд. хім.

наук; М. Откідач, канд. наук;. Пономарьов (керівник розробки) ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 жовтня 2005 р. № 287 з. Настанови з відбирання.

проб (ISO 707 : 1997, IDT).

ДСТУ ІSO 3728:2005 Морозиво вершкове та молочне. Метод визначення. загального вмісту сухих речовин (контрольний метод). У сучасних умовах тенденції з визначення якості меду мають бути пов’язані з гармоніза-цією й уніфікацією стандартизації показників якості й аналітичних методик, із введенням більш сучасних і точних методів аналізу.

На даний час в Україні в арсеналі вітчизняних ви-робників меду та контролюючих установ існує не так багато нормативної документації, що ре-гламентує вимоги щодо якості та безпечності даного харчового продукту [6, 24, 25]. Наказом Держспоживстандарту України від 28 грудня 2005 року № 379 на базі ННЦ «Інститут бджіль-ництва ім.  ААНУ, професора Боднарчука Л.І. роз-роблено ДСТУ 4497:2005 «Мед натуральний», Edited by Foxit PDF Editor. Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 — 2007 For Evaluation Only. Колісні транспортні засоби. Вимоги щодо безпечності технічного стану та методи контролювання. ДСТУ 3649:2010. Видання офіційне.  Терміни та визначення ДСТУ 2984–95 Засоби транспортні дорожні. Типи. Терміни та визначення ДСТУ 3333–96 Стенди роликові для перевірки гальмівних систем дорожніх транспортних засобів в умовах експлуатації. Загальні технічні вимоги.

1) Визначення категорій КТЗ — згідно зі «Зведеною резолюцією щодо конструкції транспортних засобів» [1], див. додаток. Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Общие технические условия.  2 Нормативні посилання. У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: ДСТУ 2953-94 Сталь арматурна. Методи випробування згинанням та розгинанням ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ 380-2005) Сталь вуглецева звичайної якості. Марки ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94) Металопродукція. Приймання, маркування, пакування, транспортування та зберігання ДСТУ 4042-2001 Прокат арматурний. Метод випробування на втому ДСТУ ISO 7438:2005 Матеріали металеві. Потужний сервер нормативних документів в сфері технічного регулювання в Україні.  замінений.

5. ДСТУ 1388-94. Мерва пасічна. замінений. 26. 6.

РСТ УССР 1503-8Вулик нуклеусний. Технічні умови.  чинний. 1ДСТУ 4649:Мед з фітодобавками. чинний. ДСТУ 2407:200Суміші з борошна для млинців і оладок. Смеси мучные для блинов и оладий. Общие технические условия.  Загальні технічні умови ДСТУ 3748–98 Мішки для цукру.

Технічні умови ДСТУ 3946–2000 Система розроблення і поставлення продукції на виробництво. Продук-ція харчова. Основні положення ГОСТ 17.2.3.02–78 Охрана природы.

ДСТУ 1.0:2003 30 Kb. Національна стандартизація.  Державна система стандартизації України. Порядок розроблення, побудови, викладу, оформлення, узгодження, затвердження, позначення та реєстрації технічних умов. ДСТУ 1.4-93 6,39 Kb. Государственная система стандартизации Украины.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

якз дрища стати качко за инеділю у сільських умовах

творы беларускіх пісьменнікаў пра сапраўднае сяброўства 3 клас чытаць гэта якія водзывы

плейлисты m3u