класифікація бетонних і залізобетонних конструкцій

класифікація бетонних і залізобетонних конструкцій

Залізобето́н — це композиційний будівельний матеріал, який одержують у результаті монолітного сполучення бетону та сталевої арматури. Термін «залізобетон» часто вживається як узагальнювальна назва залізобетонних конструкцій і виробів. Запатентований у 1867 році Жозефом Моньє як матеріал для виготовлення кадовбів для рослин.

У XX столітті залізобетон був найрозповсюдженішим матеріалом у будівництві.

Комплексний процес зведення монолітних бетонних i залізобетонних конструкцій, який має узагальнюючу назву «бетонні і залізобетонні роботи», складається з улаштування опалубки, армування конструкцій, бетонування конструкцій, витримування бетону в забетонованих конструкціях, розпалублення, натягання арматури та ін’єкції каналів (при спорудженні попередньо напружених залізобетонних конструкцій), а при необхідності й опоряджування поверхонь конструкцій.

Технологічний комплексний процес зведення монолітних бетонних та залізобетонних конструкцій включає заготівельні, транспортні та монтажно-ук Комплексний процес зведення бетонних та залізобетонних конструкцій включає виготовлення опалубки, арматурних виробів та каркасів, бетонування, натягнення арматури і ін’єктувався каналів, догляд за бетоном в процесі тужавіння, опорядження забетонованих поверхонь.

За технологічними ознаками процес зведення бетонних і залізобетонних конструкцій включає такі основні групи процесів: — заготівельні (виготовлення опалубки, виготовлення арматурних елементів, приготування бетонної суміші, виготовлення попередньо напруженої арматури) 1. Класифікація бетонних та залізобетонних конструкцій та підприємств по їх виробу. 2. Виготовлення арматурних каркасів. 3. Виробництво збірних залізобетонних виробів та конструкцій. Список використаної літератури.  Основним напрямом розвитку збірного залізобетону є укрупнення конструктивних елементів, зниження матеріало- та металомісткості, підвищення ступеню заводської готовності. Усі вироби, що виробляють на підприємствах, поділяють на уніфіковані та нетипові. Майже 80% загального обсягу виробництва конструкцій становлять уніфіковані бетонні та залізобетонні конструкції, які внесено до каталогів конструкцій для промислового, цивільного і житлового будівництва. 1. Бетон являє собою штучний композитний каменеподібний матеріал, неоднорідної конгломератної) будови, який утворюється внаслідок затвердіння ретельно перемішаної та доцільної суміші мінерального чи органічного в’яжучого, заповнювачів і води, або водяного розчину.  Основним напрямом розвитку збірного залізобетону є укрупнення конструктивних елементів, зниження матеріало- та металомісткості, підвищення ступеню заводської готовності. Для забезпечення ефективного ремонту бетонних і залізобетонних конструкцій, що експлуатуються необхідно мати певну концепцію, що чітко встановлює послідовність виконання ремонтних робіт. Ремонтні роботи виконуються поетапно, згідно запропонованого ал-горитму ремонту.  • Проведено аналіз дефектів залізобетонних конструкцій та їх класифікація за впливом на довговічність.

• Визначено ефективність використання ремонтних матеріалів вітчизняного та іноземного виробництва у порівняльних лаборатор-них випробуваннях з урахування сумісності матеріалів. 170. ^ Історія розвитку залізобетону. Залізобетонні конструкції вперше з’явилися у 1850 році в Франції (Ламбо).  01-84 для виготовлення бетонних і залізобетонних конструкцій передбачені наступні види бетонов: важкий середньої щільності понад 2200 до 2500 кг/м3 (на щільних заповнювачах); дрібнозернистий середньої щільності понад 1800 кг/м3 (на дрібних заповнювачах); легкий щільної і поризованої структури (на пористих заповнювачах); ячеїстий; спеціальний — самонапружуваний. ^ Міцність бетону.  Класифікація арматури. Стержньова горячокатана арматура у залежності від її основних механічних характеристик поділяється на 6 класів із умовним позначенням A-I, A-II, A-III, A-IV, A-V, A-VI. В сучасній практиці ремонту і підсилення бетонних і залізобетонних конструкцій застосовують різні методи захисту від руйнування. Захист конструкцій від руйнування полягає в тому, що з однієї сторони, в зниженні дії агресивного осередку, а з другої – в підвищенні стійкості і міцності конструкцій, у влаштувнні захисних покриттів, їх поверхонь або одночасне застосування цих заходів. При ремонті і захисту залізобетонних конструкцій може бути досягнуто: — відновлення стійкості і підвищення несучої здатності конструкцій  Таблиця 6.4.1.Класифікація захисних матеріалів для зовнішніх поверхонь.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |. Комплексний процес зведення бетонних та залізобетонних конструкцій включає виготовлення опалубки, арматурних виробів та каркасів, бетонування, натягнення арматури і ін’єктувався каналів, догляд за бетоном в процесі тужавіння, опорядження забетонованих поверхонь.

За технологічними ознаками процес зведення бетонних і залізобетонних конструкцій включає такі основні групи процесів: — заготівельні (виготовлення опалубки, виготовлення арматурних елементів, приготування бетонної суміші, виготовлення попередньо напруженої арматури) Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови ДСТУ Б.2.6-4-93 (ГОСТ 22904-93) Конструкції будинків і споруд. ДСТУ Б.2.6-63:2008. Конструкції залізобетонні. Магнітний метод визначення товщини захисного шару бетону і розташування арматури. ДСТУ Б.2.7-43-96 Будівельні матеріали.  требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працюючих.

Загальні вимоги і класифікація). ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Кислотоупорный бетон – это вид бетона, который используется для возведения конструкций, контактирующих с агрессивными средами, содержащим кислоты. В составе материала в качестве вяжущего компонента присутствует жидкое стекло. Полученная смесь обладает высокой стойкостью к концентрированным неорганическим и органическим кислотам разной степени агрессивности. Класифікація залізобетону. Залежно від способу армування та стану арматури розрізняють залізобетонні вироби із звичайним армуванням і попередньо напружені.  В основу класифікації збірних залізобетонних виробів покладені наступні ознаки: вид армування, щільність, вид бетону, внутрішня будова і призначення. По виду армування залізобетонні вироби ділять на попередньо напружені і із звичайним армуванням.  Реферат на тему: Виготовлення збірніх бетонних та залізобетонних конструкцій з Важка бетонів Реферат на тему: Захист від корозії арматури в залізобетонних конструкціях. Реферат на тему: Виробництво бетону на ТОВ &Таксі Бетон&. Загальні відомості. Класифікація бетонів.

Бетон— штучний композиційний матеріал, одержуваний в результаті формування і подальшого затвердівання раціонально підібраної бетонної суміші, що складається з в’яжучої речовини, дрібного і великого заповнювачів, води і спеціальних добавок. Бетон відомий давно. У Древньому Римі, наприклад, з бетону на вапні був побудований ряд складних інженерних споруд.  Основи технології бетону. Виготовлення бетонних і залізобетонних конструкцій містить в собі наступні технологічні операції: — підбір складу бетону; — приготування і транспортування бетонної суміші поширюються на проектування бетонних і залізобетонних конструкцій будівель і споруд. різного призначення, що експлуатуються в кліматичних умовах України. 2.1.1.2 Додаткові вимоги, наведені у цьому розділі для залізобетонних конструкцій, також. повинні виконуватися. 2.1.1.3 Для залізобетонних конструкцій повинні задовольнятися основні вимоги: — проектування за граничними станами у поєднанні з забезпеченістю надійності будівлі чи. споруди протягом усього терміну експлуатації відповідно до ДБН.1.2.-14 Основними дефектами і пошкодженнями бетонних і залізобетонних конструкцій є: тріщини і підвищені деформації від силових впливів (статичних і динамічних); корозійні пошкодження бетону, арматури, з’єднувальних закладних деталей (рис.4.1)  тріщини в елементах каркасу і огороджувальних конструкцій від нерівномірностей осідання фундаментів (у тому числі на підроблюваних територіях); пошкодження механічні, від вогню і т. ін. Основними характеристиками, які підлягають визначенню при обстеженні, є: геометричні розміри конструкцій і вузлів їх з’єднання; прогини, крени, осідання конструкцій; ширина і довжина розкриття тріщин, їх місцеположення і характер Основні фізико-механічні властивості бетонів. Бетон як матеріал для залізобетонних конструкцій. Бетон як матеріал для ЗБК повинен мати такі наперед задані фізико-механічні властивості: міцність, достатню густину (непроникність) для захисту  Бетони можна класифікувати за рядом ознак: а) за структурою — щільної структури, в яких простір між зернами заповнювача зайнятий затверділою в’яжучою; крупнопористі малопісчані та безпісчані; поризовані, тобто з заповнювачами і штучною пористою затверділою в’яжучою; ніздрюваті з штучно створеними замкнутими порами; б) за середньою густиною — особливо важкі (g>2500 кг/м3); важкі (2200<g<2500 кг/м3); полегшені (1800<g<2200 кг/м3); легкі (500<g<1800 кг/м3) За технологічними ознаками процес зведення бетонних і залізобетонних конструкцій включає такі основні групи процесів: — заготівельні (виготовлення опалубки, виготовлення арматурних елементів, приготування бетонної суміші, виготовлення попередньо напруженої арматури) Бетон являє собою штучний композитний каменеподібний матеріал, неоднорідної конгломератної) будови, який утворюється внаслідок затвердіння ретельно перемішаної та доцільної суміші мінерального чи органічного в’яжучого, заповнювачів і води, або водяного розчину Бетони, як правило, добре чинять опір стискувальним навантаженням, проте мають низьку міцність при розтягу, яка відповідно становить 5 10 % міцності на стиск Бетони підрозділяють на: важкі, легкі, високоміцні, гідротехнічні, декоративні, дорожні, жаростійкі, кислотостійкі, особливо важкі та інші При поєднанні бетону і сталевої арматури, Залізобетòном називають комплексний будівельний матеріал, в якому бетон та арматура поєднані взаємним надійним щепленням, працюють під навантаженням як єдине монолітне тіло. Збірні залізобетонні конструкції — такі конструкції, які виготовляють на заводах чи полігонах, та монтують на будівельному майданчику за допомогою механізмів. Монолітні залізобетонні конструкції зводяться на будівельному майданчику у спеціально виставленій опалубці. Бетон являє собою штучний композитний каменеподібний матеріал, неоднорідної конгломератної) будови, який утворюється внаслідок затвердіння ретельно перемішаної та доцільної суміші мінерального чи органічного в’яжучого, заповнювачів і води, або водяного розчину.  Але при виготовленні будівельних споруд з монолітного бетону і залізобетону витрачається значна кількість ручної праці, збільшуються строки будівництва, ускладнюється бетонування в зимовий період. Збірні бетонні та залізобетонні вироби та конструкції виготовляють на механізованих та автоматизованих підприємствах. Залізобетòном називають комплексний будівельний матеріал, в якому бетон та арматура поєднані взаємним надійним щепленням, працюють під навантаженням як єдине монолітне тіло. Найменування документа (укр.) ГОСТ 23478-79 Опалубка для зведення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій. Класифікація і загальні технічні вимоги.

Дата початку дії. 01.01.1980.

Класифікація і загальні технічні вимоги (ГОСТ 23478-79, MOD). Опалубка для зведення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій. Доступність для покупця. Ні.

Код НД згідно з ДК 004. 91.190. Позначення. ДСТУ Б.2.8-41:201В ході проектування елементів конструкцій збірних перекриттів з залізобетону кожен елемент максимально укрупнюється, оскільки при цьому скорочується кількість монтажних операцій з підіймання і укладанні елементів. Також вдається скоротити кількість стикових з’єднань. Найкращий варіант – одна плита перекриття на кожну кімнату, щоб стеля була гладкою. У такій конструкції передбачаються різні отвори, борозни та канали для: Електричних мереж; Водопровідно-каналізаційних комунікацій Збірні залізобетонні вироби та конструкції виготовляють на механізованих та автоматизованих підприємствах.

Перевага збірного залізобетону порівняно з монолітним — в істотному підвищенні продуктивності праці та поліпшенні якості будівництва за рахунок випуску на спеціалізованих підприємствах великорозмірних елементів підвищеної заводської готовності, в скороченні строків будівництва.  Для споруд водогосподарського призначення застосовують бетонні та залізобетонні труби. Труби діаметром 1060 см і більше, завдовжки 12 м виготовляють за спеціальною технологією й призначають для безнапірних водоводів та каналізації.

Монолітні конструкції з бетону або залізобетону — це конструкції, що виготовляються безпосередньо на об’єкті будівництва при зведенні будівель або споруд. Роботи по виготовленню бетонних конструкцій поділяються на опалубні і бетонні, а по виготовленню залізобетонних — на опалубні, арматурні та бетонні.  Матеріали та вироби, що застосовуються при виробництві бетонних і залізобетонних робіт, повинні задовольняти вимогам відповідних Гостів, СНиП і технічних умов. Застосування монолітного бетону і залізобетону раціонально при виготовленні опалубки, арматури і бетонної суміші в заводських умовах і максимальному застосуванні засобів механізації на будівельному майданчику. • конструкційні — бетонні і залізобетонні конструкції, що несуть навантаження будинків і споруд (наприклад, підвалини, колони, балки, плити перекриття та ін.); • спеціальні — жаростійкі, хімічно стійкі, оздоблювальні, радіаційно-захисні, теплоізоляційні та ін., За видом в’яжучої речовинибетони бувають: • цементні — виготовлені на гідравлічних в’яжучих речовинах портланцементах і його різновидах  За показниками міцності бетону встановлюються гарантовані значення — класи. Бетони, призначені для будинків і спорудження, поділяють на класи В, основною контрольованою характеристикою яких є міцність при стиску кубів розміром 150 x 150 x 150 мм і відповідно циліндрів розміром 150 x 300 мм.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

якз дрища стати качко за инеділю у сільських умовах

творы беларускіх пісьменнікаў пра сапраўднае сяброўства 3 клас чытаць гэта якія водзывы

плейлисты m3u