класифікація витрат робочого часу

класифікація витрат робочого часу

. Класифікацію затрат часу можна здійснювати щодо працівника, роботи устаткування, тривалості виробничого процесуСтруктура змінного робочого часу (Тзр) являє собою співвідношення часу роботи та часу перерв, або нормованого і ненормо-ваного робочого часуЧас роботи (Тр) — це час, протягом якого працівник здійснює трудовий процес на своєму робочому місці протягом зміниВін складається із часу продуктивної роботи (Тп.р)’ часу непродуктивної роботи (Тр.н)До непродуктивної роботи належить усунення або виправлення браку, що виник з вини самого працівника, 1.Робочий час як об’єкт нормування2.Класифікація та види витрат робочого часу3.Методи вивчення витрат робочого часу4.Режими праці та відпочинку5.Способи вивчення внутрішньо змінних витрат робочого часу1.Робочий час як об’єкт нормування.  Класифікація витрат часу може здійснюватися по відношенню до трьох елементів виробничого процесу: предмета праці, робітника і обладнанняКласифікація по відношенню до предмета праці є також і класифікацією по відношенню до виробничого процесу, бо в даному випадку йдеться про витрати часу, який необхідний для перетворення предмета праці в продукт праціНа основі цієї класифікації встановлюється склад витрат часу, що включаються в нормуЗа якими напрямками здійснюється ? здійснюється за трьома напрямами: за відношенням до працівника (витрати робочого часу виконавця); за відношенням до обладнання (час використання обладнання); за відношенням до предмету праці (час виробничого процесу)Для зручності запису, обробки, формалізації розрахунків для кожного виду витрат робочого часу встановлюються індексні буквені позначенняМи наведемо ці індекси в дужках, характеризуючи кожний вид витрат робочого часуВивчення витрат робочого часу має велике значення, тому що виходячи з інформації, одержуваної в його результаті вирішується більшість завдань, пов’язаних з організацією праці та її нормуванням.  Класифікація є основою для вивчення фактичних витрат робочого часу, зіставлення та аналізу результатів спостереження з метою виявлення резервів зростання продуктивності праці, визначення необхідних витрат часу за елементами трудового процесу і встановлення нормПід робочим часом розуміється тривалість робочого дня, робочого тижня, встановлена законодавством, а також час, який працівник знаходиться на підприємстві в зв’язку з тією роботою може здійснюватися стосовно трьох елементів виробничого процесу: предмета праці, працівникам і обладнанняОсновою цих класифікацій є виділення двох складових: часу здійснення виробничого процесу або функціонування даного елемента виробництва) та час перервКласифікація по відношенню до предмету праці (диврис6.5.1) є також і класифікацією по відношенню до виробничого процесу, бо в даному випадку мова йде o витратах часу, необхідні для перетворення предмета праці в продукт праціHa основі цієї класифікації встановлюється склад витрат, що включаються до но Режими праці і відпочинкуРаціональне використання робочого часу на підприємств починається із встановлення найдоцільніших режимів праці й відпочинкуРозрізняють змінний, добовий, тижневий місячний режимиЗмінний режим праці й відпочинку визначає тривалість змін, час їх початку і закінчення, тривалість і час початку і закінчення перерв у роботіДобовий режим праці й відпочинку включає кількість змін (циклів) за добуТижневий режим праці й відпочинку передбачає різні графіки роботи, кількість вихідних днів за тиждень, роботу у вихідні чи святкові дні, пор здійснюється по трьох напрямках: по відношенню до працівника (витрати робочого часу виконавця); по відношенню до устаткування (час використання устаткування); по відношенню до предмету праці (час виробничого процесу)Для зручності запису, обробки, формалізації розрахунків, для кожного вигляду витрат робочого часу встановлюються індексні буквені позначення.  Розглядаючи структуру витрат робочого часу в машинних, автоматизованих, апаратурних процесах в часі роботи, доцільно також виділяти що час перекривається і не перекриваєтьсяВ даній курсовій роботі запропоновано до огляду проект заходів, що спрямовані на усунення непродуктивних затрат праці і витрат робочого часу на промисловому підприємстві (на прикладі АТ “Ватра”)Виявлення резервів часу є необхідним процесом для встановлення темпів зростання продуктивності праці – одного із важливих показників раціональної організації праці і економічного розвитку підприємства2015-08-13333.  Робочий час є загальною мірою кількості праці Загальна тривалість робочого часу визначається, з одного боку, рівнем розвитку виробництва, з іншого — фізичними і психофізіологічними можливостями людиниПоліпшення використання робочого часу є одним з основних шляхів підвищення продуктивності праціВоно залежить від співвідношення екстенсивного та інтенсивного факторів розвитку виробництваЗгідно з Кодексом законів про працю України нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годна тижденьПідприємства й організації, укладаючи колективний договір, можуть установлю здійснюється за трьома напрямами: за відношенням до працівника (витрати робочого часу виконавця); за відношенням до обладнання (час використання обладнання); за відношенням до предмету праці (час виробничого процесу)Для зручності запису, обробки, формалізації розрахунків для кожного виду витрат робочого часу встановлюються індексні буквені позначенняМи наведемо ці індекси в дужках, характеризуючи кожний вид витрат робочого часу.  Розглядаючи структуру витрат робочого часу в машинних, автоматизованих, апаратурних процесах у часі роботи, доцільно також виділяти час, перекриваний та неперекриваний час1Сутність нормування праці 2Об’єкт нормування праці 3Класифікація норм праці 45Робочий часІежким праці та відпочинку 6Норми затрат праці 7Методи нормування праці1.Сутність нормування праці.  Нормування праці як процес визначення об’єктивно необхідних витрат робочого часу у всіх сферах діяльності людини є однією з найважливіших складових суспільної організації праціСуть нормування праці полягає у встановленні оптимальних витрат живої праці на виконання певної роботи при нормальній організації та інтенсивності праціКонкретна форма вираження міри праці — його норма, яку визначають у процесі нормуванняКласифікація робочого часуРобочий час це певний період часу, встановлений законодавством чи угодою сторін, протягом якого працівник зобов’язаний виконувати роботу, визначену в трудовому договоріТривалість робочого часу обчислюється кількістю відпрацьованих годин протягом робочого дня чи тижняПід робочим днем мається на увазі тривалість роботи працівника у межах доби відповідно до встановленого графіка чи розпорядкуРобочий тиждень визначається кількістю відпрацьованих годин в межах одного тижняВсі робочий час поділяється на продуктивні витрати і втрати робочого часуПродуктивні витрати включають час роботи по виконанню виробничого завдання і час регламентованих перервЦі витрати є об’єктом нормування і входять в структуру норми часуДо втрат робочого часу відносяться час виконання непродуктивної роботи і час нерегламентованих перервЦі витрати виявляють для їх усуненняТрудовий процес розбивається на окремі операції«— попереднянаступна —» Методи вивчення трудових процесів і затрат робочого часу: хронометраж, фотографія робочого дня, метод моментних спостережень1.1Класифікація робочого часуРобочий час – тривалість участі людини в організаційно – трудовому процесі, на протязі якого він повинен виконувати свої виробничі чи службові обов язкиВоно вимірюється тривалістю робочого дня, тиждня, місяця, року й зазвичай регулюється національним законодавством, яке визначає його граничну велечину за календарний період, яким частіше за все є тижденьЧас, витраченний поверх нормальної величини є понаднормовим і повинен бути сплаченим за підвищеними розцінками.  Фотографування робочого дня – вивчення шляхом спостереження і заміру всіх без виключення витрат часу на протязі повного робочого дня або окремої його частиниСхема класифікації витрат робочого часу виконавця робіт представлена на додаток 1Категорії витрат на схемі позначені загальноприйнятими буквеними індексамиРобочий час виконавця робіт підрозділяється таким чиномВР — час роботиВП — час перерв в роботіВивчення витрат робочого часу має велике значення, оскільки виходячи з інформації, що отримується, в його результаті вирішуються більшість завдань, пов’язаних з організацією праці і його нормуванням.  здійснюється по трьох напрямках: по відношенню до працівника (витрати робочого часу виконавця); по відношенню до устаткування (час використання устаткування); по відношенню до предмету праці (час виробничого процесу)Для зручності запису, обробки, формалізації розрахунків, для кожного вигляду витрат робочого часу встановлюються індексні буквені позначення  Недоліками методу моментних спостережень є одержання тільки середніх величин витрат робочого часу, неповних даних про причини втрат робочого часу, а також недостатнє розкриття структури витрат робочого часуУнаслідок того, що обидва методи страждають суб’єктивністю, перед дослідниками стоїть завдання вміло поєднувати їх для зменш Класифікація витрат часу 3.3Структура часу використання устаткування 3.4Методичні основи аналізу витрат робочого часу 3.1Цілі та завдання вивчення робочого часуТрудові процеси відрізняються специфічним поєднанням фізичних і розумових зусиль працівників   Недоліками методу моментних спостережень є одержання тільки середніх величин витрат робочого часу, неповних даних про причини втрат робочого часу, а також недостатнє розкриття структури витрат робочого часуУнаслідок того, що обидва методи страждають суб’єктивністю, перед дослідниками стоїть завдання вміло поєднувати їх для зменш Робочий час — це час, протягом якого працівник зобов’язаний виконувати постановлене йому завданняВоно складається з часу роботи і перерв.  Час продуктивної роботи складається з часу підготовчо-заключного, оперативного і часу обслуговування робочого місцяПідготовчо-заключний час (Тпз) — це час, який затрачується працівниками для підготовки виробництва і робочого місця до виконання завдання і його завершення (підготовка кухонного посуду та інвертаря, одержання продуктів на початку робочого дня, прибирання робочого місця наприкінці робочого дня, оформлення звіту про виконану роботу та ін.)Робочий час— це час, протягом якого працівник зобов’язаний виконуватипостановлене йому завданняВоно складається з часу роботи і перервЧас роботискладається з часу продуктивної роботи для виконаннявиробничого завдання і часу непродуктивної роботи, не пов’язаної з виробничим завданнямЧас продуктивної роботи складається з часу підготовчо-заключного, оперативного і часу обслуговування робочого місцяПідготовчо-заключний час(Тпз) — це час, який затрачується працівникамидля підготовки виробництва і робочого місця до Класифікація методів і способів вивчення витрат робочого часу9Основні етапи спостереження та обробки даних13.  Вивчення витрат робочого часу має велике значення, тому що виходячи зінформації, одержуваної в його результаті вирішується більшість завдань,пов’язаних з організацією праці та її нормуваннямДослідження проводяться з метою визначення структури операцій, витратробочого часу, раціоналізації прийомів і методів праці, виявлення причинневиконання норм, нераціональних витрат і втрат робочого часу,отримання даних про фактори, що впливають на час виконання елементівоперацій, розробки нормативних матеріалів, оцінки якості норм інормативів, а також для вирішення інших завдань3Основні принципи класифікації робочого часу4Склад витрат робочого часу робітника5Склад робочого часу устаткуванняЗміст дисципліни за темоюРобочий час як загальна міра кількості праціЕкономічний зміст категорії «робочий час»Значення ефективного використання робочого часу в процесі вирішення економічних і соціальних завданьСтруктура виробничого процесуТехнологічні й організаційні принципи поділу виробничого процесу на виробничі операціїНорми витрат робочого часу встановлюють час для виконання одиниці роботи одним або декількома робітникамиДо норм витрат робочою часу відносяться: норми тривалості виконання робіт, норми часу (трудомісткість операцій) і норми чисельностіНорма тривалості визначає час за який може бути виконана одиниця роботи на одному верстаті (агрегаті) або на одному робочому місціЦей час включає тривалість технологічного впливу на предмет праці і величину об’єктивно неминучих перерв, які припадають в середньому на одиницю роботиНорма тривалості вимірюється в одиницях часу: хвилинах, годинахзнати: зміст та визначення нормування витрат живої праці; основні функції та принципи нормування праці; теоретичні та методологічні основи вивчення та виміру витрат праці; об’єкт та предмет нормування; класифікацію виробничих процесів та операцій; елементи трудового процесу та їхню класифікацію; класифікацію витрат робочого часу виконавця; методику аналізу витрат робочого часу і трудових процесів; методи спостережень за витратами робочого часу виконавця; основні способи вивчення витрат — це групування окремих видів витрат робочого часу за їх характерними ознаками у межах однієї робочої зміни6Напрями застосування класифікації робочого часу: — аналіз і оцінка доцільності окремих видів витрат часу; — виділення нормованого і ненормованого часу у структурі змінного фонду часу; — складання фактичного і нормативного балансу робочого часу; — виявлення резервів підвищення продуктивності праці7Види класифікації витрат часу1Класифікація часу роботи робітника.  Поділ витрат робочого часу на нормовані і не нормовані 1Нормований час, який включається в норму часу1.1Час продуктивної роботи (Трп)1.2Час регламентованих перерв (Тпр)Елементи праці, або витрат часуЧас, хвІндекси витрат робочого дняПо видуЗа змістом праці.  Аналіз використання робочого дня характером діяльності працівників, тобтостаном витрат робочого дня на творчу, адміністративну і виконавчу роботу1) Коефіцієнт творчої праціДо т = Т ПроПід час розрахунку норми тривалості робочого часу безпосередньо на підприємстві слід керуватися нижчезазначеним.  Перелік виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 № 163Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших)Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватись за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністюВсі витрати робочого часу виконавця поділяють на нормовані та ненормованіДо нормованих витрат робочого часу належать ті, які повинні бути обов’язково враховані при складанні науково обґрунтованої норми праці, а саме: — підготовчо-завершальні витрати часу; — оперативний час (основної та допоміжної роботи); — час обслуговування робочого місця; — регламентовані перерви з організаційно-технічних причин  2Класифікація робочого часу стосовно виробничого процесу передбачає дещо інші цілі спостереженняУ цьому разі вивчають не те, якими видами праці займається робітник та чому він не працює серед зміни, а аналізують на які види робіт витрачається робочий час при виконанні виробничого завдання⇐ Предыдущая 65 66 67 68 697071 72 73 74 Следующая ⇒Раціональне використання робочого часу на підприємстві починається із встановлення найдоцільніших режимів праці й відпочинкуРозрізняють змінний, добовий, тижневий і місячний режимиЗмінний режим праці й відпочинку визначає тривалість змін, час їх початку і закінчення, тривалість і час початку і закінчення перерв у роботіДобовий режим праці й відпочинку включає кількість змін (циклів) за добуТижневий режим праці й відпочинку передбачає різні графіки роботи, кількість вихідних днів за тиждень, роботу Класифікація витрат часу може здійснюватися по відношенню до трьох елементів виробничого процесу: предмета праці, робітника і обладнанняКласифікація по відношенню до предмета праці є також і класифікацією по відношенню до виробничого процесу, бо в даному випадку йдеться про витрати часу, який необхідний для перетворення предмета праці в продукт праціНа основі цієї класифікації встановлюється склад витрат часу, що включаються в нормуПри розрахунку норм праці встановлюються витрати робочого часу: підготовчо-заключного, оперативного, обслуговування робочого місця, на відпочинок, особисті по

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

якз дрища стати качко за инеділю у сільських умовах

творы беларускіх пісьменнікаў пра сапраўднае сяброўства 3 клас чытаць гэта якія водзывы

плейлисты m3u