скласти порівняльну таблицю афінської та спартанської систем виховання

скласти порівняльну таблицю афінської та спартанської систем виховання

Складіть порівняльну таблицю особливостей афінської і спартанської систем виховання: Афінська система. Спартанська система. Спільні риси афінської і спартанської виховних систем: Мета виховання. Форми та зміст навчання і виховання. Назва освітніх закладів. Теми рефератів Афінська система виховання дещо відрізнялася від 1 спартанської. Тут виховання мало індивідуальний характер. Афіни прагнули до поєднання розумового, морального, естетичного та фізичного розвитку. Метою виховав була гармонійно розвинена особистість.  Юнаки 17—18 років з родин найзаможніших аристократів виховувались у гімнасіях (гімназіях), в яких вони вивчали філософію, політику, літературу та займалися гімнастикою. Юнаки 18—20 років готувалися до військової служби (вивчали зброю, морську справу, фортифікацію, військові статути, закони держави) Афінська система. Мета виховання: різнобічний гармонійний розвиток особистості Форми та зміст: 0-7 р. — сімейне виховання Афінська виховна система істотно відрізнялась від спартанської. На противагу міцному військовому тренуванню спартанців, лідери афінської демократії створили у своїй країні гармонійне виховання, метою якого було створення добрих громадян здатних добре оборонятися. Це виховання було в загальній гармонії з цілою системою афінського життя, в якій воно було невід’ємним і неодмінним елементом.  Суть розбіжності між афінською та спартанською системами полягала у меті виховання молоді та характері фізичних вправ і музичного тренування. В Афінах виховання молоді протягом архаїчного періоду мало виключно аристократичний характер. Вчитель по ходу роботи пояснює особливості афінського та спартанського громадянства, управління та законодавства обох полісів. Розглядаючи ці питання, доцільно використовувати матеріал підручника.  Особлива система виховання.

ІV. Закріплення знань шляхом вирішення тестових завдань.  сти про свою батьківщину (скласти текст з помилками), відповідний параграф підручника. Схожі матеріали: Утворення афінської держави. Розквіт Афінської демократії.

Природа й населення Давньої Греції. Мінойська та ахейська палацева цивілізація. Етапи розвитку спартанської держави. Афінська демократія. Право Афіни і Спарти спроба порівняльного аналізу. Право давньою.

Спарти. Право древніх.  Завдяки цьому новим поділом до складу кожної філи увійшли громадяни, які проживали в різних частинах Аттики і різних кварталах міста; фактичне ж переважання перейшло до приморським і головним чином міським елементам населення. Нові територіальні філи поділялися на деми — первинні адміністративні одиниці, які користувалися відомим самоврядуванням. — Прочитайте уривок з «Порівняльних життєписів» Плутарха, грецького письмі менника та філософа (бл. 46 — бл. 120 pp.), про закони Драконта.  До складу ради належали також двоє царів віком понад 30 років, які командували армією. Царська влада в Спарті була спадковою, а старійшин вибирали на народних зборах із числа знаті. Рішення старійшин затверджували на народних зборах.  1. Визначте місце розташування Афінського та Спартанського полісів. 2. Витлумачте поняття: драконівські закони, демократія, остракізм, боргове рабство, ареопаг, архонти, спартіати, олігархія. 3. У чому суть реформ Солона та Клісфена? Презентация на тему Система виховання дітей та молоді в Античному світі, предмет презентации: Педагогика. Этот материал содержит 47 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию.  Система виховання дітей та молоді в Античному світі Виконав: студент 31- і\п- групи Колодяжний Олександр. Слайд Текст слайда: План. 1. Освіта і виховання у Давній Греції: спартанська система виховання; афінська система виховання; порівняльна характеристика. Виховання, школа і педагогічна думка у Стародавньому Римі. Педагогічні ідеї М.Ф. Квінтіліана. Слайд Це обумовило розквіт афінської культури і прогресивний характер афінського виховання.

Афінське виховання передбачало іншу мету, ніж спартанське, а саме: “Найбільше ми прагнемо, щоб громадяни були прекрасні душею і загартовані тілом, бо саме такі люди добре живуть у мирний час і спасають державу під час війни” (Лукіан). Це виховання мало різнобічний характер.  Після досягнення 7 років дівчатка залишалися виховуватися в сім’ї, а хлопчики починали відвідувати платні школи (одночасно або послідовно): мусичні і гімнастичні, останні мали назву палестри. У заможних сім’ях опіку над юним школярем здійснював раб-вихователь, педагог. Слово “педагог” означає “той, що веде дитину”. Презентация: Презинтація на тему: Афінська та Спартанська держави. ✅ Посмотрите онлайн или скачайте быстро в формате PowerPoint.

➤Найдите презентации похожие на «Презинтація на тему: Афінська та Спартанська держави».  Первый слайд презентации: Презинтація на тему: Афінська та Спартанська держави. Виконала студентка 2 курсу Спеціальності: філософія, релігієзнавство Батуріна Ганна.

Изображение слайда. Предмет дослідження: порівняльна характеристика спартанської та афінської систем виховання та освіти.

Мета дослідження: знайти спільні та відмінні риси у спартанській та афінській освітньо-виховних системах, визначити яке значення вони мають для сучасної педагогічної науки та культури. Завдання дослідження: Визначити суспільно-політичні умови розвитку освіти у Давній Греції в епоху полісної демократії.

Дослідити мету виховання, виховні ідеали, зміст навчання та виховання у спартанській та афінській освітньо-виховних системах. Дослідити значення Давньогрецьких освітньо-виховних систем для педаг Головною метою спартанського виховання була підготовка сильного, витривалого, мужнього воїна члена військової общини. В Спарті “майже все виховання і сукупність законів розраховані на війну”, — писав Арістотель у “Політиці”. Виховання й освіта жорстко регламентувалися державою.  Щодо виховання спартанських дівчат, то воно мало чим відрізнялося від виховання юнаків. Вони також отримували військово-фізичну підготовку: для зміцнення тіла вони повинні були бігати, боротись, кидати диск, спис та ін., щоб їхні майбутні діти були загартовані тілом. Існуючі статути забороняли їм пестити себе, сидіти вдома і вести зніжений образ життя. • спартанська система виховання; • афінська система виховання; • порівняльна характеристика. Економічний i культурний розквіт держав Стародавньої Греції датується VI-IV ст. до н. е. Стародавня Греція складалася з ряду невеликих держав-міст (полісів) Виховні системи: спартанська (Лаконія – головне місто Спарта); афінська (Аттіка – головне місто Афіни). 4. Спартанці – нащадки войовничих дорійських племен. Склад населення: Спартіати – земельна аристократія (9 тис. родин); Періеки – ремісники, землероби (30 тис.) Тема № Виховання у первісному суспільстві. Виховання, школа та зародження педагогічної думки в державах Стародавнього світу. (2 год.) Питання для обговорення: Виникнення виховання, його становлення як цілеспрямованого процесу. Виховання та навчання у давніх цивілізаціях Сходу. Виховання та освіта в античному світі спартанська та афінська системи виховання.  Підготувати порівняльний аналіз афінської та спартанської систем виховання у вигляді таблиці.

Законспектувати уривки твору Конфуція «Бесіди і судження».

Виписати основні положення твору Платона «Закони» (уривки, що стосуються питань виховання).

Афінська система виховання дещо відрізнялася від 1 спартанської. — сімейне виховання Система виховання передбачала домашнє виховання до семи років. Потім хлопчиків забирали в школу, а дівчатка весь час перебували в жіночій половині будинку — гінекеї. Тут їх навчали рукоділлю, читанню, письму, грі на музичних інструментах.  Свій дальший розвиток спартанська та афінська системи виховання отримали у так званій грецькій школі еллінського періоду. Ця школа поширилася на великих територіях із часу походів Олександра Македонського. Період грецької історії, пов’язаний із цим поширенням, називають епохою еллінізму. Складіть порівняльну таблицю, що відображає трактування принципу природовідповідності, у концепціях Я.А.Коменського, Ж.Ж.Руссо, І.Г.Песталоцці,.Дістервега.

Дайте сучасну інтерпретацію принципу природовідповідності. Завдання Складіть таблицю, що відображає різні підходи до визначення вікової періодизації дітей від античності до сучасності. (Аристотель, Я.А.Коменський, Ж.Ж.Руссо,.Дістервег та ін., сучасна періодизація). Завдання 3.  5.Хто з давньогрецьких філософів намагався поєднати елементи.

афінської та спартанської системи виховання. а) Аристотель; б) Платон; в) Сократ. 6.Хто з давньогрецьких філософів вперше поставив питання про. Афінська система виховання.

На відміну від Спарти, в Афінах значного розвитку набули різні ремесла і торгівля. Високого рівня досягали в Афінах архітектура, скульптура, живопис, художня література, історія, географія, математика, різні філософські системи. Тут на рабів існувала не державна, а приватна власність, а між представниками різних класів весь час точилась запекла боротьба. Особливості економічного становища і політичного життя населення Афін знайшли свій вияв у системі виховання дітей і молоді. Афінська система виховання, як і спартанська, також здійснювалася в інтересах рабовласників 1 Предмет і завдання історії педагогіки . Зробити порівняльний аналіз думок (поглядів) грецьких, римських і східних філософів щодо виховання особистості. 2 П Педагогічна думка епохи Відродження. Підготувати повідомлення щодо підготовки дітей до шкільного навчання за книгою Я.-А.Коменського «Материнська школа» Визначити провідні ідеї виховання епохи Відродження, їх авторів (матеріали оформити в таблиці). 3 Педагогічні погляди англійських і французьких просвітителів на виховання дітей дошкільного віку (XVII– XVIII ст.) Опрацюв У чому особливості Спартанської держави, побут і виховання спартанців. Мета:На основі раніше отриманих знань і опорних умінь у новій навчальній. ситуації учні самостійно вирішують проблемно-пізнавальні завдання, публічно. представляють результати індивідуальної та колективної творчої діяльності, освоюють складніші способи вивчення історичного минулого.Формувати. розвивати в учнів дослідницькі уміння, навички пошуково — дослідницької.  Виховувати почуття любові до історії. Обладнання: Всесвітня історія. Історія України: підруч. для 6 класу. загальноосвітніх навчальних закладів/ О.І. Пометун, П.В.Мороз, Ю.Б.

Малієнко.-К.: Видавничий дім «Освіта», 2014 — 256., наочність. Спартанська та Афінська системи виховання. Спільні та відмінні риси цих систем. Просвіта в Епоху еллінізму ІІІ–І ст. до нашої ери. Елементи педагогіки у філософських системах стародавнього світу.  Важливою аналітичною справою є оформлення порівняльної таблиці сучасних дидактичних принципів та висловлювань Я.Коменського [9,. 111-130]. Особливу увагу приділіть вивченню дидактичних поглядів Коменського.  Традиції. Локка в системі виховання Англії.

Скласти рецензію на роботу. Локка “Мысли о воспитании” та Ж.Ж.Руссо “Эмиль или о воспитании”. Методичні вказівки Дж. Локк (1632-1704) – видатний англійський філософ і педагог.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

порівняти умови варшавського та ризького договорів

дпа 9 клас українська мова диктант 2021

плейлисты m3u