класифікація опервтивних втручань принципи і етапи

класифікація опервтивних втручань принципи і етапи

Критерії класифікації заходів державного регулювання: За призначенням: · Практичний аспект (сукупність конкретних заходів по реалізації державного регулювання.)  Принципові положення формування економічної політики: · Економічна політика постійно відчуває вплив двох факторів: — постійно змінюється господарська.  Можна виділити такі етапи розвитку теорії державного регулювання економіки. · Меркантилізм (ХУ-ХУІІ ст.) – відстоювали ідеї розширення втручання держави в економіку з метою зростання багатства шляхом проведення протекціоністської політики, стимулювання експорту. Слід зазначити, що при злоякісних пухлинах оперативні втручання можуть бути розширеними і комбінованими. При таких операціях доводиться видаляти уражений орган або його частину разом із сусідніми органами й регіонарними лімфатичними вузлами, залученими у раковий процес.  При одномоментних операціях усі етапи проводять безпосередньо один за одним (резекція шлунка, резекція щитоподібної залози, пульмонектомія та ін.). 3) Багатомоментні операції складаються з декількох етапів, розділених у часі.  Класифікація валютних ринків та види операцій на ньому. Компаратори сигналів на операційних підсилювачах. Курортні фактори в лікуванні хірургічних хворих. Відкриті оперативні втручання. Абсолютні показання до оперативного лікування при закритих і відкритих пошкодженнях нирки: нестабільні гемодинамічні показники; наростаюча або пульсуюча гематома. Відносні показання: нечітко визначений ступінь травми; екстравазація сечі в значній кількості; наявність великої ділянки нежиттєздатної тканини нирки; тяжке пошкодження (V ступеня); поєднані травми, що потребують оперативного лікування; преморбідні або інцидентальні захворювання пошкодженої нирки; незадовільний ефект від проведеного консервативного лікування або малоінвазивного втручання. 2. Зміст курсу оперативної хірургії. Класифікація оперативних втручань. 3. Принципи і етапи оперативних втручань. 4. Топографічна анатомія соскоподібної ділянки. Трепанаційний трикутник /Шипо/. Вікові особливості. 5. Топографічна анатомія привушно-жувальної ділянки.

6. Артеріальне кровопостачання лицевого відділу голови. 7. Топографічна анатомія глибокої ділянки лиця. ОСНОВНІ ЕТАПИ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ: Ефективність хірургічного лікування багато в чому визначається адекватністю його анестезіологічного забезпечення. Воно складається з таких етапів: передопераційний огляд та оцінка стану хворого, підготовка до операції та анестезії, проведення — — в большой интернет библиотеке.  Основні етапи анестезіологічного забезпечення оперативних втручань. Ефективність хірургічного лікування багато в чому визначається адекватністю його анестезіологічного забезпечення. Класифікація хірургічних операцій. Етапи оперативних втручань.

Принципи оперативних втручань Тема Первинна хірургічна техніка. Хірургічний інструментарій і зшивальна апаратура. Техніка роз’єднання і з’єднання тканин.  Принципи первинної хірургічної обробки ран. Розділ «Клінічна анатомія та оперативна хірургія голови та шиї» Тема 1. Клінічна анатомія та оперативна хірургія голови. Класифікація пострезекційних і постваготомічних синдромів: І. Пострезекційні синдроми: 1. Функціональні порушення  Етіологія:оперативні втручання на шлунку, що супроводжуються видаленням або порушенням функції замикального апарату воротаря (резекція шлунка, ваго томія з антрумектомією, ваготомія з дренувальними операціями, гастректомія, гаст роентероанастомози). Епідеміологія: – розвивається в 10–30% випадків після операцій на шлунку; – в 1–9% виникають тяжкі форми, що потребують оперативного втручання.  10. Основні принципи оперативних втручань при перфорації виразки шлунка чи ДПК. 11. Принципи інфузійної, дезінтоксикаційної терапії. Студент має вміти Загальні принципи анестезіологічного забезпечення оперативних втручань. План лекції. Основи наркозу.  Заспокійлива, дохідлива розмова лікаря — анестезіолога з хворим, пояснення йому основних етапів операції та наркозу, створення психоемоційного комфорту завдяки чуйному та дбайливому ставленню середнього та молодшого медичного персоналу розвиває у хворого відчуття впевненості та віри в сприятливий результат оперативного лікування Основні види хірургічного втручання Існує величезна різноманітність хірургічних втручань. Основні їх види і типи представлені нижче в класифікаціях за певними критеріями. 1) Класифікація по терміновості виконання.  У деяких випадках за один етап виконують досить складні оперативні втручання. Приклад. У хворого рак стравоходу. Хірург виконує видалення стравоходу (операція Торека), після чого здійснює пластику стравоходу тонкою кишкою (операція Ру — Герцена — Юдіна). б) багатомоментні операції Безумовно, перевагу надають одномоментним операціям, але у ряді випадків виконання їх доводиться розділити на окремі етапи. Студент має вміти Неможливо передбачити, за яким сценарієм піде подальший розвиток людства, але вже очевидно, що як вид ми будемо змушені змінитися. І ці зміни будуть досягнуті не тривалим еволюційним шляхом, а через синергію з машинами. Злиття з ними, яке вже починається — поки в форматі окремих експериментів — відкриє і нові можливості, і невідомі ризики. Чотири індустріальні революції як попередники штучного Загальні принципи анестезіологічного забезпечення оперативних втручань.мед.н., проф. Гнатів.В.

Слайд 2.  Важкість оперативного втручання. Малі операції на поверхні тіла та порожнистих органах (розкриття гнояків, неускладнені апендектомії та герніопластики, гемороїдектомії, ампутації пальців тощо). Б. Операції середнього об’єму (ампутації сегментів кінцівок, розкриття гнояків в порожнинах тіла, складні апендектомії та герніопластики, операції на периферичних судинах) Хірургічні операції великого об’єму (радикальні операції на органах грудної клітки та черевної порожнини, розширені ампутації кінцівок). Г.

Операції на серці та магістральних судинах Екстрені оперативні втручання. Слайд 10. Раннє втручання дозволяє: • максимально широкого охопити дітей з проблемами в розвитку на ранніх етапах онтогенезу; • долати розрив між моментом визначення первинного порушення в розвитку дитини і початком надання комплексної медико-психолого-педагогічної допомоги, а також консультативної допомоги батькам  Досить тривалий час на території України локально існує послуга раннього втручання, яка надається окремими організаціями. З 2016 року в рамках проекту UNICEF «Підготовка команд раннього втручання і фахівців у громаді» здійснюється навчання фахівців технології надання цієї послуги. −поняття про хірургічну операцію та її етапи, класифікація операційних втручань.  8.

Основні принципи інтенсивної терапії в післяопераційному періоді. 5.тести для самоконтролю. 1. Яка з наведених операцій не відноситься до симультантних:. Резекція шлунка і апендектомія; B. Ваготомія і холецистектомія; C. Стовбурова ваготомія і пілоропластика за Мікулічем; D. Холецистектомія і апендектомія; E.

Холецистектомія і передня крурорафія.  Задача Після абдомінального оперативного втручання на третій день після операції у пацієнта спостерігається здуття живота, ослаблення перистальтичних шумів, нудота, затримка відходження газів та стільця. Як називається такий стан? Які заходи слід провести? Класифікація оперативних втручань Трепанаційний трикутник /Шипо/.  Ендокоронарні втручання. Аорто-коронарне шунтування. Топографічна анатомія внутрішньої поверхні передньої черевної стінки.

Основні етапи анестезіологічного забезпечення оперативних втручань. Воно складається з таких етапів: передопераційний огляд та оцінка стану хворого, підготовка до операції та анестезії, проведення загальної анестезії, ведення раннього післяопераційного періоду. У процесі знайомства з хворим треба звернути увагу на його психічний стан і за наявності підвищеної збудливості збільшити дозу седативних засобів перед операцією. Слід з’ясовувати, чи є в нього шкідливі звички (куріння, Зазначені принципи поділяються на загальні та окремі.  § Класифікація актів державного управління В основу класифікації актів державного управління покладено найсуттєвіші їх ознаки, що дозволяє з’ясувати їх правову природу й значення в здійсненні завдань державного управління.В науці адміністративного права акти. 1.1.Класифікація кримінальних правопорушень. 1.1.Класифікація кримінальних правопорушень Розподіл кримінальних правопорушень на види, як і будь-яка інша класифікація явищ, може вважатися науковою лише за умови, що здійснюється вона за якимось одним критерієм. Теоретичний інтерес та практичне значення має. § Класифікація злочин На цьому етапі вольове втручання не передбачається. Однак, при порівнянні аргументів «за» і «проти» і остаточному виборі, знову провідним стає вольовий фактор; оскільки кількість доказів може бути дуже великою, поєднуватися вони можуть у найрізноманітніших комбінаціях, а чітких критеріїв їх важливості та значущості може і не бути.  У процесі вдосконалення управління можна виділити три основні етапи: виявлення «вузьких» місць і недоліків; визначення переліку заходів з удосконалення управління; реалізація вироблених заходів. Процес виявлення «вузьких» місць можна в узагальненому вигляді представити наступною логічною послідовністю дій Основні види оперативних втручань. ⇐ ПредыдущаяСтр 75 из 111Следующая ⇒.

Всі операції поділяються на криваві, при яких порушується цілісність шкіри, слизових оболонок, м’язів та інших тканин, а також різних органів тіла, і безкровні, при яких зовнішні покрови не порушуються. Розрізняють лікувальні і діагностичні операції.  Екстрені операції – втручання, що здійснюються негайно або протягом кілька годин, тому що затримка їхнього проведення загрожує життю хворого або різко погіршує прогноз. Прикладом екстрених операцій є операції при кровотечі, асфіксії, гострих хірургічних захворюваннях (при перфорації порожнистих органів, странгуляційній кишкової непрохідності й інші). Неможливо передбачити, за яким сценарієм піде подальший розвиток людства, але вже очевидно, що як вид ми будемо змушені змінитися. Чотири індустріальні революції як попередники штучного Принципи і правила тренінгу. Будь-тренінг проводиться відповідно до базовими принципами і правилами, які регулюють роботу групи. Навчання за допомогою тренінгів істотно відрізняється від традиційних методів навчання (уроків, лекцій, семінарів) як за формою проведення, так і за програмними цілями. Перед проведенням тренінгу тренер пропонує правила поведінки і принципи інтерактивної взаємодії, які обговорюються і приймаються усіма учасниками. Перелік правил може відрізнятися в тренінгах різної тематики, а також відповідно до цілей і завдань учасників. Основні принципи і правила роботи тренінгово Тема № 9: Ампутація і екзартикуляція: принципи, класифікація. Коловий і клаптевий способи. Кістково-, м’язово-, фасціо-, шкірнопластичні ампутації. Принципи пункцій, артротомій, резекцій суглобів, артропластики і артродезу. Операції на кістках. Принципи екстра- та інтрамедулярного остеосинтезу.  Знання оперативних втручань на кістках і суглобах та показань до них необхідне хірургам, травматологам та ортопедам, а також лікарям інших спеціальностей, щоб своєчасно направити хворого до фахівця.

Мета (загальна): знати загальні принципи проведення ампутацій і екзартикуляцій, оперативних втручань на кістках і суглобах. Конкретні цілі Вихідний рівень. Уміти. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ Анестезіологія – походить від грецьких слів an – заперечення, aesthesis – відчуття і logos – наука. Таким чином, дослівно, анестезіологія – це наука,що вивчає способи усунення відчуттів.В сучасному уявленні АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ – це самостійний розділ медицини, який розробляє питання теорії і практики знеболення і захисту організму від.  Класифікація методів анестезії. Місцева.  4.Етап виведення з наркозу. ЕТАПИ ЗАГАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ Віддаленої підготовки: 1.Виявити супутню патологію 2.Ліквідувати її або перевести в стан стійкої ремісії. класифікації зубощелепно-лицевих аномалій та деформацій. 1класифікації ортодонтичної апаратури. 1теорії перебудови тканин пародонту (флюренса, кінгслея-валькгофа та опенгейма).  18. принципи організації ортодонтичної допомоги населенню. Тематичний план практичних занять з ортодонтії. Тематичний план лекцій з ортодонтії. Перелік теоретичних питань до підсумкового модульного контролю.  Етапи розвитку зубо-щелепного апарату: внутрішньоутробний, постнатальний. Анатомо-фізіологічні особливості порожнини рота та скронево-нижньощелепного суглобу новонародженого Для оперативних цілей користуються класифікаціями (групуваннями) санітарних втрат: — по їх тяжкості (легкопоранені, середньої тяжкості, тяжкопоранені, хворі. До легкопоранених відносять військових, які зберегли здатність до са-мостійного пересування та самообслуговування і не отримали пошкоджень органу зору, великих кровоносних судин і нервів, кісток, внутрішніх органів.  Повний обсяг кваліфікованої хі-рургічної допомоги потребують близько 48% поранених, серед яких 31,3% -показання до оперативних втручань. В структурі санітарних втрат від сучасних видів зброї до 45-50% пора-нених будуть мати множинні та поєднані ушкодження, що значно ускладнює діагностику та медичне сортування на етапах медичної евакуації. За класифікацією ВООЗ (1973) виділяють внутрішньоутробний та по­ заутробний етапи розвитку дитини. Внутрішньоутробний етап включає: Фазу ембріонального розвитку – від моменту запліднення до дев’яти тижнів вагітності. Формуються органи і системи, закінчується фаза до 56 дня вагітності.

Патологія цього періоду проявляється різноманітними вадами розвитку – ембріопатіями або стигмами дизембріогенезу. Фазу плацентарного, або фетального, розвитку – з третього міся­ ця до народження дитини (9 – 40 тижні вагітності). Вона характеризу­ ється переважно ростом плода, хоча розвиток уже сформованих о Принципи хірургічного втручання (принципи Бурденко).  Класифікація оперативних втручань.  Етапи хірургічних втручань Оперативний доступ забезпечує підхід до органа, кровоносної судини або нервового стовбуру. § а) виконуватися в зоні проекції органа або пучка, забезпечуючи найкоротший і раціональний підхід, § б) створювати оптимальний простір при хірургічному втручанні, § в) бути мало травматичним, § г) проводитися пошарово, § д) проводитися уздовж ліній Лангера, § е) проводитися уздовж великих судин і нервів. • • • ТЕХНОЛОГІЯ РАННЬОГО ВТРУЧАННЯ: ПРИНЦИПИ, АЛГОРИТМ, ЗМІСТ (методичні рекомендації). Харків – 2017.  Технологія раннього втручання базується на Міжнародній класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я для дітей та підлітків та реалізує біопсихосоціальну модель надання допомоги.

Алгоритм надання послуги раннього втручання передбачає послідовність етапів: виявлення дітей з порушеннями розвитку, побудову індивідуальної програми раннього втручання, виконання цієї програми та оцінку її ефективності, вихід з послуги раннього втручання та перехід в інші програми або заклади.

Переломи. Класифікація. Пошкодження кісток і суглобів.

ВИВИХ(Luxatio) – це повне стійке зміщення суглобових поверхонь кінців кісток з розривом капсули суглоба і зв¢язок. Неповне зміщення називається підвивихом (subluxatio).  І етап. Хірург однією рукою захоплює променезап¢ястковий суглоб травмованої кінцівки, другою згинає її в ліктьовому суглобі під прямим кутом, відтискаючі передпліччя вниз і назад, одночасно здійснюючи приведення ліктя до тулуба. ІІ етап.  Оперативне втручання показане і у випадках, коли консервативним шляхом не вдається зіставити відламки або утримати їх у правильному положенні до настання консолідації, при внутрішньосуглобових переломах, неправильному зрощенні відламків. Визначення захворювання, класифікація, яку покладено в основу клінічного діагнозу. Етіологія, патогенез, патологічна анатомія, клінічні симптоми та синдроми його. Особливості перебігу захворювань у людей похилого віку.  Формування пакетів для тимчасових невідкладних оперативних втручань. Робота в операційній і перев’язочній. Участь у підготовці та відбиранні інструментів для операцій.  Принципи успішного грудного вигодовування на сучасному етапі. Визначення добової кількості молока новонародженим дітям. Методи розрахунку кількості молока на добу.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

якз дрища стати качко за инеділю у сільських умовах

творы беларускіх пісьменнікаў пра сапраўднае сяброўства 3 клас чытаць гэта якія водзывы

плейлисты m3u