дата захвату влади якобінцями

дата захвату влади якобінцями

Тісний зв’язок якобінців з народом змушувала їх, коли цього вимагали надзвичайні обставини (продовольчі труднощі, зростання дорожнечу і т.п.), відступати від принципу свободи підприємництва і непорушності приватної власності. У липні 1793 Конвент ввів смертну кару за спекуляцію предметами першої необхідності, у вересні 1793 декретом про максимумі встановлювалися тверді ціни на продовольство. До влади прийшли найбільш радикальні політики, правління яких увійшло в історію як якобінська диктатура.

Вони протрималися лише рік, але за цей час змогли зробити чимало.  Якобінці протрималися при владі приблизно рік. За цей період у Франції відбулося чимало змін. Положення і всередині країни, і за її межами було таке, що, здавалося, революція ось-ось буде подавлена. Якобінцям дісталася складна спадщина: посилювалася продовольча криза, інтервенти знову вступили на територію Франції. Їхні війська рухалися з півночі, сходу і південо-східного напрямку. Армію Франції було дезорганізовано зрадою Демур’є, солдати голодували.  До того ж англійський флот блокував порти Франції, бунтівники оволоділи фортецею-портом Тулоном. Комітет суспільного порятунку, який очолював Дантон, став виявляти нерішучість і коливання. Це породило конфлікт у середовищі якобінців між прихильниками Дантона та Робесп’єра. 10 липня 1793 року Конвент переобрав Комітет суспільного порятунку, і Дантона було виведено з його складу. Кервництво перейшло до Робеп’єра та його прихильників. Влада перейшла до якобінців. П’ять іноземних армій тіснили втомлені, погано озброєні війська.

Контрреволюційний заколот, очолюваний дворянами-монархістами, що спалахнув у Вандеї, миттєво поширився по всій країні.  Прийнявши найдемократичнішу конституцію, Конвент не запровадив її в життя. Крайня напруженість боїв проти європейських монархій, жорстока громадянська війна, що розділила країну на два непримиримих табори, вбивства, замахи (зокрема, був убитий редактор революційної газети «Друг народа» Жан-Поль Марат), змови — усе це вимагало інших методів організації влади. Якобінці встановили режим диктатури. Якобінці посилили терор проти контрреволюційних сил. Якобінці прийшли до влади в найкритичніші дні Республіки.

П’ять іноземних армій увірвалися в країну. На заході швидко поширювався з Вандеї роялістський заколот.  Французькі селяни також отримали від якобінців землю, і також були змушені розставатися з вирощеним врожаєм. Одночасно революціонери взяли на облік золото і срібло приватних осіб і започаткували примусові позики у багатих. В кінці лютого на початку березня 1794 р. Конвент приймає т. зв. До влади прийшли радикально налаштовані депутати-монтаньяри — члени Якобінського клубу. Переконавши дрібних буржуа і санкюлотів у необхідності сильної влади для перемоги над зовнішніми ворогами і внутрішньою контреволюцією вони встановили диктатуру. Вищим законодавчим органом залишався Конвент. Виконавчу владу здійснював Комітет громадського порятунку, який спирався на Революційний трибунал. Фактична влада в Комітеті громадського порятунку належала М. Робесп’єру. Важливим завданням внутрішньої політики якобінської диктатури мало вирішення продовольчого питання. Державним ідеалом якобінців був політичний організм, який гарантував підданим священні права, державі — дієві закони, уряду — необмеженість влади. Громадянські права індивідів мали своїм джерелом невід’ємні природні права і повинні були їм цілковито відповідати. Важливою основою громадянських прав є також потреби людини. Найважливіші заходи якобінців. В червні 1793 р.

Конвент прийняв нову конституцію, в відповідно з якою Франція оголошувалась єдиною і нероздільною Республікою; закріплювалися верховенство народу, рівність людей у правах, широкі демократичні свободи. Скасовувався майновий ценз при участі у виборах державні органи; всі чоловіки, що досягли 21 року, отримали виборчі права. Хоча якобінці, які в принципі виступали за збереження існуючих відносин власності, не задовольнили усіх вимог селянських мас (про конфіскацію дворянських земель, про зрівняльний і безплатний їх поділ), аграрне законодавство Конвенту для свого часу відзначалося великою сміливістю і радикалізмом. Воно мало значні соціально-політичні наслідки, стало правовою основою для перетворення селянства на масу дрібних власників, вільних від пут феодалізму. Для закріплення принципів нового громадянського суспільства Конвент Декретом від 7 вересня 1793 р. встановив, що «жоден француз не може мати феодальні п Хто такі якобінці? Якобінці – це група революціонерів періоду французької буржуазної революції. Від початку якобінці — це члени Якобінського клубу, найвідомішого з так званих «патріотичних товариств», яке мало у своєму розпорядженні мережу філій і значною мірою вплинуло через них на політизацію великої частини населення Франції в епоху революції. Клуб був заснований у Версалі під назвою бретонського клубу, оскільки більшість його членів були вихідцями з Бретані. Згуртувавши довкола себе представників інших регіонів Франції, бретонський клуб перейменував себе у Товариство друзів Конституції.

У Якобінець — це учасник політичної партії (якобінського клубу) часів Великої французької революції.Зародження рухуЯкобінський клуб був утворений депутатами Національних зборів з бретонської ф.  Дата снования — червень 1789 года. Якобінський клуб був одним з найвпливовіших в той час і зробив величезний вплив на розвиток і рух французької революції. Склад клубу. До нього входили три крила, або фракції: 1. Правое, очолюване Дантоном, адвокатом і майбутнім міністром юстиції Франції.  Після приходу до влади якобінців диктатура їхньої партії набула особливо грізний розмаху.

Був створений Комітет громадського порятунку. Очолив його Робесп’єр. Урядову владу в системі революційної диктатури якобінців здійснював Комітет громадського порятунку. Він вийшов на перше місце серед комітетів Конвенту, став натхненником проведення політики революційного терору. Роль цього Комітету особливо зросла з липня 1793 р., коли на чолі його замість Дантона, який виявляв нерішучість і схильність до компромісів, став Робесп’єр — лідер якобінців. До складу Комітету увійшли і його найближчі соратники — Сен-Жюст, Кутон та ін. Відповідно до декрету Конвенту від 10 жовтня 1793 р. Комітету громадського порятунку мали підпорядковуватися тимчасова виконавча Якобінська диктатура. Організація революційної влади.  Конституція якобінців відкинула принцип поділу влади, як що суперечить, на думку Ж. Ж. Руссо, ідеї суверенітету народу, який виступає як єдине ціле. Вона передбачала просте і, здавалося б, демократичне на ті часи устрій держави. На противагу проявився в роки революції планам регіоналізації Франції в ст. 1 підкреслювалося, що «французька республіка єдина і неподільна».  А ввечері 8 термідора на газеті, яку він з деяких пір кожен день посилав додому, щоб дати знати, що ще живий, Камбон написав: «Завтра або я, або Робесп’єр, один з двох буде мертвий». Камбон не був змовником, але «термідоріанця» був.

Якобінець — це учасник політичної партії (якобінського клубу) часів Великої французької революції.Зародження рухуЯкобінський клуб був утворений депутатами Національних зборів з бретонської ф.  Дата снования — червень 1789 года. Прихід до влади якобінців супроводжувався централізацією державної влади. Робота з поняттями. Терор — політика залякування, розправа і фізичне знищення політичних супротивників. Диктатура — необмежена влада, яка спирається на силові методи. Робота зі схемою. Для пояснення організації влади якобінців учитель може використовувати схему «Якобінська диктатура у Французькій республіці». Учитель пропонує учням на основі схеми «Якобінська диктатура у Французькій республіці» заповнити таблицю «Конституція 1793 р.». Напрями. якобінців Прихід до влади в результаті народного повстання 31 травня — 2Червень 1793 був не просто етапом, а «революцією в революції». Надзвичайні заходи захисту революції супроводжувалися крутим поворотом,змінив її характер, і тому поширена в проякобінскойісторіографії політико-патріотичне пояснення виникнення «національної диктатури громадського порятунку» далеко не вичерпуєпроблеми.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

якз дрища стати качко за инеділю у сільських умовах

творы беларускіх пісьменнікаў пра сапраўднае сяброўства 3 клас чытаць гэта якія водзывы

плейлисты m3u